Hoppa till innehåll

Januari

Sektorn uppdaterar färdplanen för fossilfrihet

25 januari 2023

Hållbarhet Första steget är nu taget i uppdateringen av Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfrihet. Nyligen deltog ett nittiotal aktörer i en workshop kring hur sektorn ska fortsätta att ta kliv framåt mot målet noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Hjälp oss nå en fossilfri installationsbransch

17 januari 2023

Hållbarhet Installatörsföretagen är en av 170 aktörer som skrivit under Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor. Tiden har därför kommit för en uppdatering av planen. Vi ser gärna att du och ditt företag blir en del av arbetet med att skapa en mer hållbar installation...

Traktamente och reskostnadsbidrag 2023

16 januari 2023

Arbetsgivarfrågor Den 1 januari 2023 höjde Skatteverket nivåerna på traktamente och avdragsbeloppet för privata resor i tjänsten. Men vad slår igenom i kollektivavtalen? Då avtalen har olika uppbyggnad så får detta olika effekt. Här går vi igenom vad som förändras per avtal.

Ola Månsson debatterar energifrågan i artikel på Altinget

16 januari 2023

Opinion ”Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna är att minska efterfrågan på energi”. Det framför Ola Månsson – tillsammans med representanter från fem andra branschorganisationer – i en debattartikel på Altinget.

Entreprenadindex för december 2022

16 januari 2023

Lönsamhet & företagande Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem runt den 15:e månaden efter. Här kan du se den senaste statistiken.

Så minskas risken att utsättas för asbest

13 januari 2023

Asbest är ett ämne som varit förbjudet i Sverige sedan 1982. Men man kan fortfarande komma i kontakt med det vid renoveringar av äldre hus. Därför har Installatörsföretagen varit med och tagit fram ett informationsmaterial för att installatörer ska få mer kunskap om hur ...

Avsättning för arbetstidsförkortning

09 januari 2023

Arbetsgivarfrågor Nytt år innebär att det är dags att gå ut med information om storleken på de avsättningar som gjorts för arbetstidsförkortning, till de arbetstagare som går på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Före januari månads utgång ska du ha lämnat informationen till dina anstä...

IN Garanti – ett löfte från IN

01 januari 2023

Medlemskap Nu lanseras IN Garanti – en tjänst som ger dig som medlem i Installatörsföretagen ytterligare fördelar gentemot dina kunder som är privatpersoner. Genom att du är medlem hos oss erbjuder du konsumenten en garanti på ditt jobb. Så här fungerar IN Garanti.
Du är på sidan 1 av 1