Hoppa till innehåll

Medarbetarguide

Bättre arbetssätt får du genom att alla vet vad som gäller på företaget.

Medarbetarguiden innehåller förslag på en företagspolicy, beskrivning av arbetsmiljöarbete, praktiska regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till med utgångspunkt från tillämpliga kollektivavtal.

Läs vägledningen till de olika avsnitten när du anpassar medarbetarguiden till din egen verksamhet.

Välkommen att logga in för att se allt innehåll

Denna sida innehåller mer information som är tillgänglig för Installatörsföretagens medlemmar. Logga in nedan för att komma åt all information, och eventuella underliggande sidor och dokument.

Logga in >

Vägledning till innehållet i medarbetarguiden

Vägledningen är till nytta både när du utarbetar företagets medarbetarguide, och även i framtiden för att enkelt hitta mallar och annan praktisk information som är värdefull för dig som företagare och arbetsgivare, men som inte ingår i själva medarbetarguiden.

Mall för medarbetarguide

Här kan du ladda ned mallen för att göra en egen medarbetarguide.

Beställa A5-häfte

Genom IN Förlag kan du få din Medarbetarguide upptryckt i A5 häften. Fyrfärgstryck på glättat papper 115 g inlaga, omslag 200 g.

Kommunikation och kvittering

Det är av största betydelse att innehållet i medarbetarguiden kommuniceras ut till alla medarbetare på ett lämpligt sätt. Genom att låta alla, både medarbetare och chefer, kvittera att de har tagit del av innehållet blir det en tydlig förbindelse att även följa spelreglerna i medarbetarguiden.

Inte medlem ännu?

För att du ska fatta rätt beslut behöver du rätt information. Installatörsföretagen har tagit fram en rad tjänster som underlättar för dig som är entreprenör och arbetsgivare. Rätt information gör dig handlingskraftig. Bli medlem du också!