Hoppa till innehåll

Var med och påverka

Som medlem i Installatörsföretagen är det lätt att göra sin röst hörd. Du kan bidra till vår verksamhet genom att medverka och engagera dig i olika grupper och möten.

Påverka via vår föreningsstämma

Det högst beslutande organet där du som medlem kan göra din röst hörd och påverka Installatörsföretagens inriktning.

Sök medel för ditt utvecklingsprojekt

Har du en idé eller ett projekt som kan stärka och utveckla vår bransch? Då kan du söka finansiering till utvecklingsprojekt som syftar till att driva vår bransch framåt.

Engagera dig i våra utskott

Installatörsföretagens utskott finns till för att fånga upp och tillgodose medlemsföretagens intressen inom de olika områden som våra utskott verkar inom. Här har du möjlighet att engagera dig.

Beredningsgrupper ger dig viktig kunskap

Inom Föreningen Installatörsföretagen finns det en småföretagarberedning samt en storföretagarberedning. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Våra engagemang

För att göra installationsbranschens och framför allt våra medlemmars röst hörd engagerar vi oss i ett flertal organisationer, grupper och projekt, både nationella och internationella.

Så påverkar vi branschutvecklingen

Genom remisser och påverkansarbete inom olika branschområden påverkar vi förutsättningarna för installationsbranschen idag och imorgon.