Hoppa till innehåll

Det är vi som gör omställningen möjlig

Rent vatten, ljus, frisk luft, värme och kyla. Det är viktiga byggstenar i vårt moderna samhälle och förutsättningar som många tar för givet. Vi står nu inför en energi- och klimatomställning där smarta installationer spelar en nyckelroll för att du och jag ska kunna fortsätta leva våra liv som idag – även i framtiden.

Hos Installatörsföretagen samlas installationsbranschens företag som steg för steg gör världen mer klimatsmart genom elektrifiering, energieffektivisering och hållbara installationer. Det är våra medlemmar som gör det möjligt för Sverige att nå klimatmålen.

Vi är Installatörsföretagen och vårt uppdrag är brett. Vi stöttar våra medlemsföretag i deras vardag, samtidigt som vi företräder branschen i debatten och arbetar för att trygga framtidens arbetskraft. När installatörerna ska starta, driva eller utveckla sina företag, då står vi vid deras sida och hjälper dem att bli bättre arbetsgivare och mer framgångsrika som företagare.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett modernt, klimatsmart och hållbart Sverige. Det är vi som gör det möjligt.

Så skapar vi framtidens samhälle

Sverige ska inte släppa ut några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Det är ett ambitiöst mål. Installationsbranschen är en viktig pusselbit, men politiken måste visa ledarskap och skapa rätt förutsättningar.

Så bidrar branschen till en hållbar framtid

Vi på Installatörsföretagen vill skapa en hållbar och medveten installationsbransch. Vi strävar efter att branschen ska bli hållbar hela vägen.

Så blir du en del av branschen

Personer som arbetar i installationsbranschen ser till att grundfunktioner som rent vatten, el, värme, kyla, ventilation och fastighetsnät fungerar i vårt moderna samhälle. Samtidigt är det branschens verktyg för att förändra vårt samhälle till det hållbara, energieffektiva och smarta samhälle som vi vill och behöver ha – nu och i framtiden.

Nyheter påverkan och opinion

Relaterade rapporter