Hoppa till innehåll

En del av företagskulturen

Smart Rekrytering börjar redan innan rekryteringsprocessen. En positiv och hälsosam företagskultur gör företaget mer attraktivt och främjar medarbetartrivsel. Ett gott rykte sprider sig snabbt och gör ditt företag till en attraktiv arbetsplats. Nöjda medarbetare är mer benägna att stanna kvar på företaget och bidra till dess framgång.

Den generationen arbetssökande som börjat ta plats på arbetsmarknaden ställer högre krav på arbetsmiljö, de värdesätter att arbeta för någon de gillar, trevliga kollegor och en inkluderande arbetsplats ligger högst på önskelistan för unga vuxna när de söker jobb. Utmanande arbetsuppgifter, smart teknik, lönen tenderar att bli viktigare igen, hållbarhet och en möjlighet att kombinera privatliv med yrkesliv är annat som kommande generation värderar högt.

Ett begrepp som ofta används för att beskriva arbetsplatser med hög trivsel och attraktivitet är att de är inkluderande. Inkludering handlar om beteende, bemötande och kultur på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om en bra stämning där vi vågar dela med oss av våra tankar och perspektiv, lyssnar på idéer eller konstruktiv kritik som kan utveckla verksamheten. Vi tar dessutom upp och reder ut missförstånd och konflikter så snabbt som möjligt. Ett exempel är stämningen i fikarummet där en inkluderande arbetsplats kan kännetecknas av att vi hälsar på varandra, vi vågar vara oss själv eller säger ifrån när vi inte håller med.

Inkluderande arbetsplatser - en vinst för alla

Mängder av studier visar att inkluderande arbetsplatser är de mest attraktiva att söka sig till, oavsett vilken generation vi är födda i. Det är också de företagen som jobbar mest innovativt, kreativt, har starkast varumärke och är mest lönsamma.

Så på tal om varför vi driver företag så skapar inkludering och olikheter ett större utrymme för lön och utdelning i bolaget. Vi tjänar helt enkelt på det rent ekonomiskt.

Sammanfattningsvis är en hälsosam företagskultur en investering i företagets framtid och en nyckelkomponent i rekryteringsprocessen.

1. Skapa kunskap och förståelse i arbetsgruppen

Det är inte någon idé att rekrytera olikheter om olikheterna sen inte tas tillvara på arbetsplatsen. Att jobba inkluderande är därför något som måste genomsyra vardagen på ert företag, både idag och i framtiden.

För att skapa den vardagen är det första steg att synliggöra era fördomar och värderingar. Vi människor har alla fördomar och värderingar – vare sig vi vill det eller inte och det är inget vi kan göra något åt. Men när vi är medvetna om dem kan vi säkerställa att vi inte låter dem påverka oss i vårt arbete och i vår arbetsmiljö. Ni behöver därför förstå vilka beteenden, bemötanden och kultur som är gynnsam respektive icke gynnsam för företaget och vilken värdegrund som du och ditt företag står för.

Ett bra sätt att jobba med fördomar och värderingar är att du och dina medarbetare deltar i utbildningar i ämnet och det är viktigt att alla deltar – att tro att man själv och de processer man har är helt felfri är den största faran. Era beteenden och bemötande måste genomsyra hela verksamheten och inkludera både hur ni bemöter varandra och omvärlden. Därför behöver ni säkerställa att alla i företaget arbetar utifrån samma värdegrund och principer. Att bygga en inkluderande arbetsplats kan med andra ord inte vara ett projekt med en start och ett slut – det är något som alla på arbetsplatsen måste jobba med som en del av er vardag.

Sammanfattningsvis är det en kombination av öppen kommunikation, medvetenhet, tydliga mål, aktivt motstånd mot diskriminering och starkt ledarskap som skapar en inkluderande arbetsplats.

Vi rekommenderar

Utbilda självklart chefer och arbetsledare MEN det är av största vikt att inkludera alla i dialogen om hur vi beter oss emot varandra på arbetsplatsen. Visa och kommunicera tydligt företagets riktlinjer och policys för att säkerställa att alla är medvetna om dem och följer dem.

Vill du fördjupa dig ytterligare så läs gärna mer under jämställdhet.

2. Beskriv din marknad och dina kunder

Vilka är era drömkunder? Vilka har ni idag och vilka vill ni gärna ha som kunder? Var finns kunderna och hur ser de ut? Vilka är deras värdegrunder och vad är viktigt för dem när de köper varor och tjänster? Hur ser deras inköpsprocess ut? Och så vidare.

Ställ alla de frågor som gör att ni förstår kunderna och utifrån det kan bedöma om ni idag har kompetens för att sälja och leverera till dem eller vad som krävs för att komma dit. Ställ er också frågan om varför just de kunderna. Kanske kan ni genom att vidga era vyer hitta nya mer lönsamma marknader som ni kan ta marknadsandel av genom Smart Rekrytering.

Vi rekommenderar

IN Ledningssystem är ett intuitivt hjälpmedel för företag inom branschen för tekniska installationer som vill utveckla den egna verksamheten inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det är ett hjälpmedel för dig som kort och gott vill ha ordning och reda inom organisationen, hjälpa medarbetarna och öka lönsamheten.

3. Inventera företagets kompetenser

Att kreativiteten är högre i icke homogena grupper vet vi. Att företag som jobbar med inkludering når ut till fler köpstarka målgrupper, det är inte heller något nytt. Så utifrån er analys av kunderna, vilka kompetenser har ni för att möta dessa kunder? Vad saknar ni? Och med handen på hjärtat, hur stor kunskap har ni om varandras kompetenser och tar ni tillvara på era samlade kompetenser?

Exempelvis kanske någon av dina medarbetare engagerar sig ideellt på en ledande position och har fått kunskaper som ni kan drar nytta av i er företagsutveckling. Eller kanske är det någon medarbetare som sitter på kunskaper som aldrig uttalats men som kan vara avgörande för er arbetsmiljö eller som kan effektivisera er leverans.

Kompetenskartläggning är en process som hjälper till att identifiera och analysera de specifika färdigheter, kunskaper, förmågor och beteenden sombehövs för att utföra ett specifikt jobb effektivt. Det finns olika metoder för att göra kompetenskartläggningar och kompetensanalyser. Till exempel kan du samla in information från medarbetarna genom enkäter eller utvecklingssamtal.

Det är också viktigt att lära känna varandra och vara ärliga, för det är då som ni också bjuder in till att olikheter är styrkor som kompletterar varandra.

Vi rekommenderar

Även i den här fasen kan det vara bra med externt stöd för att komma i gång.

  • Inom IN Ledningssystem som vi rekommenderade i steg två har också verktyg för ert arbete med kompetensinventering. Läs mer om IN Kompetensverktyg
4. Formulera behovet av kompetens

Nu har ni beskrivit era kunder och inventerat er kompetens. Vilken kompetens behöver ni komplettera med för att överbrygga glappet däremellan?

Exempelvis är det en supernoggrann montör ni behöver? Eller är det någon som är exceptionellt duktig på merförsäljning? Kanske finner ni båda kompetenserna i samma person men våga tänka att alla inte kan vara bra på allt, och tillsammans kan ni vara bra på det mesta. Ofta är det så att till exempel perfektionisten och det sociala fenomenet inte är samma person och därför behöver varandra.

Utgå med andra ord från vad det är att vara kompetent för en viss roll/funktion och håll den konsekvensen genom hela processen. Det är kompetensen som ska styra innehållet i annonsen, vilka frågor som ni ska ställa i intervjun och vilka tester ni vill göra i processen.

Det ni formulerar ska alltid vara baserat på kompetens, inget annat.