Hoppa till innehåll

Bättre kundmöten – webbutbildning för ledare

Den här utbildningen handlar om hur ni kan bli bättre på kundmöten på ert företag. Den är framtagen för dig med ledande befattning på ett installationsföretag. Det finns även en variant av utbildningen för montörer.

Webbutbildningen för ledare består av fem delar. Genomför dem när det passar dig. Varje del tar ungefär 20 minuter. Målet med utbildningen är att ge dig kunskap och verktyg för att hjälpa dina anställda blir bättre på att genomföra kundmöten. Ett tips är att planera så att ni är fler på företaget som genomför utbildningen samtidigt. Då kan ni gemensamt dra nytta av era lärdomar genom att diskutera vad de innebär för företaget.

  1. Du är experten
  2. Vad säger kunden?
  3. Var förberedd
  4. Kundmötet
  5. Efter mötet