Hoppa till innehåll

AI och maskininlärning

Digitala arbetssätt med information från BIM-modeller i 3D med väl strukturerad information blir allt vanligare. IFC-filer från arkitektmodell används för en ny byggnad för att skapa underlag för VVS-installationer genom maskininlärning - ett område inom Artificiell Intelligens, AI.

BIP AI för VVS i tidiga skeden effektiviserar utformning av system

För att skapa underlag för VVS-installationer, speciellt i tidiga skeden, kan IFC-filer från arkitektmodellen för en ny byggnad användas. Installationerna kan överslagsmässigt beräknas med hjälp av artificiell intelligens, AI. Tappvatten (och tilluft) beräknas med hjälp av data från maskininlärning från tidigare projekt. Installationerna optimeras genom att man skapat algoritmer med utgångspunkt i myrors beteende för att hämta mat. Artificiell Intelligens, AI är ett sammanfattande begrepp för detta sätt att arbeta.

Ett koncentrat från SBUF-projekten 14122 och 14020, där man utvecklat arbetssätt för AI, visas i dokumentet ”BIP AI för VVS i tidiga skeden”. Hur man bör lämna information till maskininlärning redovisas i bilagan från projekt 14020, se nedan.

Bilagor:

SBUF 14122 BIP AI för VVS i tidiga skeden

Detta projekt visar vilken nytta man kan ha av AI i projektering av installationer redan från arkitektmodell. Vi vill stimulera till effektivisering av arbetssätt genom exempel.