Hoppa till innehåll

Mall för administrativa föreskrifter

En förutsättning för att en entreprenör ska kunna göra bra affärer är att upphandlingar genomförs på bästa möjliga sätt. Avtalsvillkoren ska vara skäliga och balanserade, samtidigt som de reglerar de frågor som är viktigast för respektive part.

Dessvärre förekommer det inte sällan brister i de förfrågningsunderlag som ligger till grund för upphandlingarna. I synnerhet gäller detta för de administrativa föreskrifter som används för ramavtal. I många fall beror detta på att beställarna saknar den kunskap och erfarenhet som krävs för att man ska kunna göra bra upphandlingar av installationsarbeten. Detta vill vi på Installatörsföretagen råda bot på.

Därför har Installatörsföretagen tagit fram en mall för administrativa föreskrifter, som är särskilt anpassad för just ramavtalsupphandlingar av installationsarbeten. Mallen innehåller de koder som generellt sett är viktigast att ha med för ett ramavtal, flera färdiga förslag på avtalstexter, samt inte minst tips och råd till den som ska upphandla installationsarbetena. Vår förhoppning är att fler beställare ska börja använda sig av denna mall i så hög grad som möjligt. Därför får du gärna skicka vidare mallen till dina befintliga eller framtida beställare, samtidigt som du ber dem utgå från mallen vid nästa upphandling. I slutändan kommer detta förhoppningsvis leda till bättre ramavtal för samtliga parter.

Mall för administrativa föreskrifter (docx 77,9 KB)