Hoppa till innehåll

ADAM - Så jobbar vi med anläggningssäkerhet

Anläggningssäkerhet handlar om att de elinstallationer som utförs åt innehavaren är säkra för person, husdjur och egendom. Därför har vi tagit fram ett koncept för detta där vi samlar all information som har med anläggningssäkerhet att göra; ADAM.

Anläggningssäkerhet regleras av Elsäkerhetslagen med elinstallationsföretaget och innehavaren som rättssubjekt. När det gäller utförandet av elinstallationsarbete är elinstallationsföretaget ansvarigt, medan innehavaren är ansvarig när väl en elanläggning är tagen i bruk.

Ett nytt koncept

ADAM – Anläggningssäkerhet

ADAM står för Anläggning, Dokumentation, Ansvar, Metod. Konceptet anger hur den färdiga elinstallationen ska bli och förbli säker för innehavaren. ADAM påverkar både elinstallationsföretaget, elinstallatören och innehavaren.

ADAM är ett sammanfattande koncept för allt elsäkerhetsarbete som ligger under elsäkerhetslagen.

Det här handlar ADAM om

Anläggning

  • Hur elinstallationer ska utföras säkert.
  • Hur den färdiga elanläggningen ska förbli säker för person och egendom.

Dokumentation

  • Hur och när elinstallationer, kontroller, uppföljningar och den färdiga elanläggningen ska dokumenteras.
  • Egenkontrollprogram.

Ansvar

  • Elinstallationsföretagets, elinstallatörens och innehavarens olika ansvarsområden och hur de ska hanteras.

Metod

  • Metoder, rutiner och instruktioner för hur elinstallationsföretag, elinstallatörer och innehavare ska kunna leva upp till lagstiftningens krav.

.

Verktyg och tjänster som ligger under ADAM