Hoppa till innehåll
Säker El

Säker El

Egenkontrollprogrammet är sedan 1 Juli 2017 en tvingande regel för alla medlemsföretag som utför elinstallationer. Det gäller även företag som arbetar med in- och urkoppling av elektrisk utrustning inom ventilation, VS och kyla. Det innebär nya arbetssätt och rutiner.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla:

  • Beskrivning av företagets organisation, arbetsuppgifter och vem som utför dem.
  • De verksamhetstyper som gäller för ditt företag.
  • Dokumentation av ditt företags kompetenser och metoder.
  • En av företaget utsedd auktoriserad elinstallatör.
  • Rutiner för planering och kontroll av elinstallationsarbete
  • Rutiner för uppföljning

Med Installatörsföretagens webbtjänst Säker El kommer ditt företag att kunna uppfylla alla dessa krav, kvalitetssäkrat och hela tiden uppdaterat med gällande regler och praxis. Du gör allt på webben, på en laptop eller i en smartphone. Ingen extern dokumentation krävs.

När du registrerar dig för tjänsten Säker el tar du på dig rollen som administratör för ditt företags egenkontrollprogram. Innan du loggar in i Säker el rekommenderar vi att du är väl förberedd:

  • Ta fram de underlag du behöver.
  • Vi rekommenderar att du har deltagit på någon av våra informationsträffar eller utbildningar.

Har du frågor som rör elsäkerhet, egenkontrollprogrammet eller Säker El är du varmt välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.