Hoppa till innehåll

Ljud från rörinstallationer

I skriften ”Ljud från Rörinstallationer” redovisas några vanliga ljudproblem och lösningar för värme-,vatten- och avloppsinstallationer i bostäder, vårdlokaler, skolor, kontor och liknande, men även ljud från andra installationsdelar som ventilations- och kylinstallationer.

Projektören skall utgå från de beställar- och myndighetskrav som gäller samt projektera lämpligt material. Som installatör gäller sedan att utföra infästningar, med mera, på ett korrekt sätt.

Läs mer i skriften som kan hämtas via länken nedan.

Beakta att det kan förekomma nyare versionen av lagar och förordningar än de i skriften redovisade.

Ljud från rörinstallationer (pdf 3,6 MB)