Hoppa till innehåll

Bygglyftet

Bygglyftet är ett nationellt utvecklingsprogram som ska ge företag i bygg- och installationsbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig omvärld. Syftet är att utveckla företagens kompetens och konkurrenskraft inom produktivitet, hållbarhet och digitalisering.

Genom Bygglyftet kan ditt företag vara med och leda utvecklingen mot ett mer hållbart och klimatsmart samhälle. Dessutom lär du dig att driva verksamheten mer effektivt med ökad konkurrenskraft som följd.

Bygglyftets mål är att skapa just konkurrenskraftiga företag genom att stödja utveckling, utifrån företagets specifika förutsättningar och behov. I programmet ingår ett nätverk av coacher, kunskapshöjande föreläsningar, poddar och tips på inläsningsmaterial.

Bakom Bygglyftet står bransch- och arbetsgivarorganisationerna Installatörsföretagen och Byggföretagen som även finansierar satsningen tillsammans med byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, Elteknikbranschens utveckling i Sverige, ETU och Smart Built Environment.

Vill du vara med bland de 2–3 modiga pilotföretag som väljs ut i nästa steg? Just nu söker vi en pilot från installationsbranschen.

Hur går det till att delta i Bygglyftets pilotfas?

Kunskap och kompetensförstärkning sker genom workshops och tillsammans med coacher. Det innebär konkret träning i nya arbetssätt (hållbarhet/klimat, digitalisering och lean) med personlig coach under 12–18 månader samt kunskapshöjning med föreläsningar, poddar och tips på inläsningsmaterial. Kompetenshöjningen utgår från företagets behov kopplat till hållbarhet, digitalisering och lean. Lösningar som ökar företagets förmåga att lära och utvecklas.

Vilken insats förväntas från mig och mitt företag?

Företagens största insats blir deltagande med egen tid – både för kompetenshöjning och för konkret förbättringsarbete. Initialt är det ledningsgrupp/styrgrupp som lägger egen tid på att förstå och utveckla sina arbetssätt och processer. I nästa steg innebär insatsen tid för att förbättra, utveckla och implementera processerna i verksamheten, med stöd från Bygglyftets coacher. Insatsen i tid kommer att variera mellan företag och över tid och på samma sätt som konditionsträning; liten insats = begränsad kondition, stor insats = bättre kondition.

Vad kommer jag och mitt företag att få ut av att delta – vilka effekter kan vi förvänta oss?

Stabilare processer och mer förutsägbara projektleveranser, mer proaktivt arbete och färre inslag av reaktiva lösningar. Detta kommer att kunna mätas i exempelvis lönsamhet, kvalitet, arbetsmiljö och CO2 utsläpp. Den viktigaste effekten är dock att företag kommer att kunna behärska förmågan att jobba med ständig utveckling och förbättring som bygger på inkludering och delaktighet hos alla i företaget och alla inblandade i projekten.

Vilka företag kan anmäla sig till pilotfasen?

Kriterierna för pilotföretagen är ett medlemskap i Installatörsföretagen eller Byggföretagen och ett certifierat verksamhetsledningssystem, IN Ledningssystem alternativt BKMA.

Hur gör jag om jag vill söka till Bygglyftets pilotfas?

Skicka en intresseanmälan till Bygglyftets projektchef Kajsa Simu på kajsa@bygglyftet.se.

.

Läs mer om Bygglyftet här