Hoppa till innehåll

Utskott fokuserar och diskuterar utifrån område

Installatörsföretagens utskott finns till för att fånga upp och tillgodose medlemsföretagens intressen inom de olika områden som våra utskott verkar inom. Här har du möjlighet att engagera dig.

Installatörsföretagen och medlemmarna som sitter i utskotten har till uppgift att tillsammans:

  • Bevaka utvecklingen inom området.
  • Agera som remissinstans.
  • Prioritera vilka frågor som medlemsföretagen vill att Installatörsföretagen ska driva.

Alltid nära

Installatörsföretagen bjuder in representanterna till möte ungefär fyra gånger per år där du själv väljer om du vill delta på plats eller digitalt.

Du är alltid välkommen att kontakta den som är ansvarig för varje utskott om du vill veta mer. Eller om du saknar ett utskott, kontakta sidansvarig.

Här hittar du Installatörsföretagens utskott:

Utskott elsäkerhet

Elsäkerhetsutskottet är ett av de äldsta utskotten inom Installatörsföretagen. Här samlas representanter från både stora koncerner och små elfirmor för att diskutera frågor inom elsäkerhet.

Utskott energi

Syftet med energiutskottet är att ta tillvara medlemmarnas intresse inom området. Medlemsföretagen bidrar genom att visa på utmaningar och möjligheter för branschen.

Utskott entreprenadjuridik

Syftet med utskottet för entreprenadjuridik är att ha en dialog med medlemsföretagen om hur Installatörsföretagen på bästa sätt ska arbeta för medlemsföretagen inom området.

Utskott kompetensförsörjning

En fungerande kompetensförsörjning är avgörande för en konkurrenskraftig bransch. Vi behöver även få in nya kompetenser för att anpassa verksamheten till att leverera den klimatomställning som vårt samhälle är i behov av.

Utskott sprinkler

Sprinklerutskottet består av medlemmar inom Installatörsföretagen som är certifierade inom sprinklerområdet.

Utskott tele

Utskottet representerar medlemsföretag som är verksamma inom informations-, kommunikations- och säkerhetsteknik.

Utskott ventilation

Ventilationsutskottet är under utformning och grundar sig i ett samarbete med Plåt- och Ventföretagen. Syftet är att skapa en plattform där vi tillsammans driver utveckling framåt för företag verksamma inom ventilation.

Utskott VS

I VS-utskottet lägger vi allt fokus på rör-relaterade frågor.

Utskott solenergi

Syftet med solenergiutskottet är att ta tillvara medlemmarnas intresse inom området. Detta ska göras genom att bevaka marknads- och teknikutvecklingen, agera remissinstans, påverka och driva viktiga frågor samt informera medlemmar om arbetet genom befintliga och nya informationskanaler. Vill du vara med och påverka? Hör av dig till utskottet eller någon av dess medlemmar.