Hoppa till innehåll

Säker el

Säker El är installatörsföretagens webbverktyg för att hantera alla delar av anläggningssäkerhet och personsäkerhet i företaget. Genom att använda Säker El fullt ut kommer ditt företag att leva upp till alla minimikrav vad gäller egenkontrollprogrammet och Elsäkerhet vid arbete. Säker El är helt webbaserat.

Allt som rör elsäkerhetsarbetet vad gäller anläggningssäkerhet och personsäkerhet kan medlemsföretag i Installatörsföretagen hantera i webbverktyget Säker El Det är ett komplett verktyg för alla delar av egenkontrollprogrammet. Allt sparas på webben, inga utskrifter eller lokala arkiv behövs. Dessutom kan den arbetsledaren och den enskilde elektrikern enkelt hantera uppdrag i sin smartphone.

Säker El kan hantera både Anläggningssäkerhet och Personsäkerhet i modulerna EKP respektive EvA. Användaren kan enkelt växla mellan modulerna medan uppdraget och arbetena pågår.

I modulen Anläggningssäkerhet – EKP finns allt som rör egenkontrollprogrammet. Här upprättar, förvaltar och tillämpar företagets olika medarbetare egenkontrollprogrammet. Elektriker ute på fältet kan använda det som dokumentation av hur egenkontrollprogrammet tillämpas i den enskilda installationen, välja kontrollpunkter, göra riskbedömningar av avvikelser från elinstallationsreglerna, generera installationsintyg och gruppförteckningar som kan skrivas ut hemma hos kunden.

Genom att använda uppdragsdelen i Säker El kommer företaget att med mycket god marginal kunna leva upp till elsäkerhetslagstiftningens krav, men även få en bra dokumentation av sina uppdrag, med möjlighet att följa upp systematiska fel, kompetensbrister och kvalitetsstörningar.

Modulen Personsäkerhet – EvA är ett unikt verktyg för att dokumentera de beslut som krävs för att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav på elsäkerhet vid arbete. Här kan företaget bland annat utse elsäkerhetsledare, besluta om arbetsmetoder, göra riskbedömningar av arbetsmiljön, dokumentera säkerhetsåtgärder, generera arbetsbevis. Alla beslut och steg loggas så att händelseloggar kan skrivas ut. Dessa loggar har i normalfallet alltid personuppgifter dolda.

Säker El är uppbyggt för att minimera och förenkla administrationen, men ändå leva upp till alla tillämpliga myndighetskrav. När en användare avslutar ett uppdrag arkiveras det för snabb och enkel uppföljning vid en myndighetstillsyn.

Säker El är kostnadsfritt för medlemsföretag i Installatörsföretagen. Företag som inte är medlemsföretag har inte tillgång till Säker El.

Ni hittar Säker El här.