Hoppa till innehåll

BIP-system

Traditionellt sätt har vi god ordning på våra system, men har vi ett branschgemensamt sätt att typa komponenter så känns det självklart att vi även bör ha det för system.

Systembeteckningar har utvecklats från branschens praxis och har lagts in i databasen efter framförda önskemål och behov från användare. Kopplingar finns till andra system: BSAB, CoClass och AFF.

Vad är ett system?

  • Ett system är en samling element som hänger samman med varandra så att de bildar en ordnad helhet. (Källa: NE)
  • Ett system är ett antal komponenter som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål (Källa: Wikipedia)
  • Tekniskt system – tekniska och andra komponenter i inbördes samverkan. (Källa: NE)
  • Installationssystem – kan vara ett värme-, kyl- eller ventilationssystem. Omfattar hela installationen. (Källa: Rikstermbanken, Installatörsföretagen)