Hoppa till innehåll

För dig som anlitar en installatör

Materialet på denna sida riktar sig till den som anlitar en installatör, men fungerar även som hjälp för den som är entreprenör, beställare eller kund.

Syftet är att förbättra brister i förfrågningsunderlag i samband med upphandlingar och att skapa större förutsebarhet vad gäller kostnader som ska ersättas i samband med arbete på löpande räkning.

Mall för administrativa föreskrifter

En förutsättning för att en entreprenör ska kunna göra bra affärer är att upphandlingar genomförs på bästa möjliga sätt. Avtalsvillkoren ska vara skäliga och balanserade, samtidigt som de reglerar de frågor som är viktigast för respektive part.

Kostnadsformulär (KF)

Enligt AB 04 och ABT 06 kan arbeten utföras på löpande räkning enligt den så kallade självkostnadsprincipen. Enkelt uttryckt innebär detta att entreprenören ska få full ersättning för samtliga kostnader för att utföra sina arbeten och har dessutom rätt till ett procentuellt påslag på dessa kostnader. Påslaget, som kallas ”entreprenörarvode”, ska omfatta ersättning för entreprenörens vinst samt kostnader för räntor och centraladministration.

Vägledning om offentlig upphandling

Vägledningen om offentlig upphandling i installationsbranschen som Installatörsföretagen har tagit fram innehåller förslag, tips och råd för att det ska bli enklare för beställare att genomföra offentliga upphandlingar i installationsbranschen.