Hoppa till innehåll

Förenklad täthetskontroll med luft för vissa rörsystem

Alla rörsystem för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem ska tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. Endast ackrediterade företag får utföra provning med över- eller undertryck, enligt AFS 2006:8 (ändring AFS 2020:08).

Om det är risk för frysning eller bakterietillväxt innan ett rörsystem ska tas i drift kan det vara olämpligt att utföra täthetskontrollen med vatten. Säker Vatten och Installatörsföretagen har därför gemensamt tagit fram en metod för att göra en förenklad täthetskontroll med luft. Viktigt att komma ihåg är att det gäller system för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem med plast- eller metallrör som ska byggas eller gjutas in.

Efter täthetskontrollen gjorts ska en tryckkontroll göras enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

Det är viktigt att företaget ser till att de som utför täthetskontrollen har tillräcklig kunskap och erfarenhet för arbetet och vi hoppas att ni kommer att ha nytta av denna metod.

Protokoll att använda vid täthetskontrollen, samt en checklista för riskbedömning inför täthetskontrollen hittar du i listan nedan efter inloggning på sidan.

Relaterade dokument

Broschyr Förenklad täthetskontroll med luft (pdf 1,1 MB) Protokoll förenklad täthetskontroll (docx 25,1 KB) Checklista vid förenklad täthetskontroll (docx 23,3 KB)