Hoppa till innehåll

El

Inom området EL samlas alla värden inom el-teknik. Här kan du bland annat läsa mer om elsäkerhet EvA och ADAM.

Elsäkerhet

Elektricitet spelar en avgörande roll för att vårt moderna samhälle ska fungera. Elektrisk ström är dessutom är potentiellt livsfarlig om den inte hanteras på rätt sätt.

EvA - Personsäkerhet

Personsäkerhet handlar om hur yrkespersoner ska bete sig för att undvika elolyckor när de utför sitt arbete. Här hittar du information om Elsäkerhet vid arbete, EvA.

Anläggningssäkerhet

Anläggningssäkerhet handlar om att de elinstallationer som utförs åt innehavaren är säkra för person, husdjur och egendom. Här beskriver vi vårt koncept ADAM.

Elkraft

Sveriges Elkraftentreprenörer är en branschorganisation för elkraftentreprenörer som bedrivs i samverkan med Installatörsföretagen. Organisationen består av tio stycken företag med cirka 4 000 anställda.

Nyheter inom el