Hoppa till innehåll

Sprinkler

Vattensprinkler är den vanligaste typen av släcksystem. Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll under tiden utrymning och manuell släckning sker. Andra typer av vattenbaserade släcksystem är t.ex. boendesprinkler eller vattendimma som i huvudsak fungerar på ett liknande sätt.

Sprinklersystem

Den vanligaste typen av vattensprinkler har sprinklerhuvuden med en glasbulb som sprängs vid en temperaturhöjning. Bara de sprinklerhuvuden som är utsatta för branden aktiveras. Man väljer typ av sprinklerhuvuden beroende på hur tidigt man vill att de ska lösa ut. Strålbilden kan också se olika ut beroende på vad de ska skydda. Vattensprinkler kan användas för alla brandrisker och har mycket hög tillförlitlighet. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 120 och standarden SS-EN 12845 anger kraven för vattensprinklersystem.

Boendesprinkler är benämningen på system som är speciellt utvecklade för boendemiljöer. Systemet är optimerat för denna miljö, vilket medför att kostnaden kan hållas låg. Boendesprinklerhuvudena reagerar på värme, men de är alltid utformade för tidig aktivering och har en spridningsbild för att även väter delar av vägg. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 501 och standarden SS-EN 16925 anger kraven för boendesprinklersystem.

Vattenspray eller grupputlösningssystem är en variant av vattensprinklersystem som ofta benämns deluge-system. Skillnaden är att de har öppna munstycken. Vatten flödar ut ur samtliga munstycken inom sektionen samtidigt. Vattenspray aktiveras av någon typ av detekteringssystem. System omfattas av SBF 120 och på Europanivå finns den tekniska specifikationen SIS-CEN/TS 114816.

Vattendimma är en form av vattensprinkler där vattendropparna är mindre än 1 mm i diameter. För att åstadkomma de små dropparna används ett högre tryck än i vanliga sprinklersystem. Vattendimma kan användas till alla typer av bränder, men det är applikationsspecifika system, det vill säga att varje system måste vara provat och certifierat för den risk som man vill skydda. Vattendimsystem kan aktiveras med värmepåverkade glasbulber likt sprinklersystem, eller användas i delugesystem med öppna munstycken. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 503 och SS-EN 14972-1 anger krav för vattendimsystem.

Prioriterade frågor

  • Utbildning och rekrytering
  • Regelverk, standarder och förordningar
  • Remisser
  • Marknad och utveckling

Sprinklerutskottet har, genom den tidigare sprinklergruppen, tagit fram ett utbildningskompendium för gymnasieelever:

Sprinklerutbildning (pdf 2,5 MB)

Samhällets och medborgarnas krav på brandsäkerhet i byggnader ökar, och allt större resurser satsas på att göra tillvaron så trygg som möjligt. Det gör att sprinklerbranschen är en växande bransch.

sprinkler_broschyr-2020.pdf (pdf 1,3 MB)

Broschyren "Bli en hjälpte, välj sprinklerbranschen" beskriver en växande bransch med goda framtidsutsikter. Sprinklerbranschen sysselsätter runt tusen personer och omsätter årligen ca 1,5 miljarder kronor.

Vill du byta yrke eller har du gått en annan gymnasieinriktning?

Det finns fler utbildningsvägar för att bli sprinklermontör

Är du arbetslös - prata med arbetsförmedlingen

Mål för dig som utbildar dig till Sprinklermontör

Vill du veta mer? Kontakta oss inom sprinklerutskottet.

Mer information om sprinklerutskottet hittar du här >