Hoppa till innehåll

Håll koll på omvärlden

I tuffare tider med vikande marknad, höjda drivmedelspriser och inflation kan det vara nödvändigt att se över företagets verksamhet. Finns det åtgärder ni kan vidta för att anpassa er till det nya läget? Hur ser trenderna för just ert teknikområde ut? Och på vilka tjänster förväntas efterfrågan öka respektive minska den närmsta tiden? Genom att hålla koll på omvärlden kan ni snabbare hantera utmaningar och stärka er konkurrenskraft.

Installationer i en ny värld

Framåtblickande rapport som belyser en stor mängd trender, vad som driver dem samt råd om hur du som företagare kan hantera dem.

Marknadsläget

Konjunkturrapport som beskriver omvärldsfaktorer och tendenser som påverkar installationsbranschens affärsklimat.

Marknadspuls

Kort lägesrapport som beskriver hur installationsbranschen påverkas av aktuella omvärldshändelser.