Hoppa till innehåll

Kompetensutveckling

Installatörsföretagen erbjuder en mängd utbildningar kopplade till solcellsinstallationer via vårt utbildningsbolag INSU. På den här sidan kan du läsa mer om de utbildningar vi erbjuder och annan matnyttig information om kompetensutveckling inom solcellssektorn.

Vikten av rätt utbildning och kompetens

Rätt utbildning och kompetens vid installation av solceller är viktigt av flera anledningar, inte minst när det kommer till genomförandet. Här är några exempel:

1. Säkerhet vid hantering av el

Solpaneler och tillhörande utrustning genererar och hanterar höga spänningar och strömmar. Det är viktigt att du som installatör är medveten om säkerhetsriskerna och följer hänvisade regler för att minimera riskerna för elektriska olyckor. Utbildning i korrekt hantering av höga spänningar och strömmar kan minska risken för allvarliga skador, både för dig som installatör och för slutanvändaren.

2. Brandsäkerhet

Solpaneler kan generera höga temperaturer under drift, och det är viktigt att de installeras på ett sätt som minimerar risken för brand. Installatörer som har rätt utbildning och erfarenhet vet hur man undviker överhettning och korrekt kabeldragning för att undvika skador på kablarna som kan orsaka en brand.

3. Byggnads- och arbetsmiljösäkerhet

Solpaneler och tillhörande utrustning installeras vanligtvis på tak eller andra höjder. Installatörer som saknar rätt utbildning och erfarenhet kan riskera den egna säkerheten, såväl som säkerheten för andra människor som befinner sig i närheten. Genom att ha relevanta kunskaper i höghöjdsarbete, fallskydd, säkra lyft samt heta arbeten kan du som installatör minska risken för olyckor och skador.

4. Kvalitet

En korrekt installerad solcellsanläggning fungerar effektivt och har en längre livslängd än en dåligt installerad anläggning. En installatör med rätt utbildning kommer att veta hur man väljer rätt material och utför korrekt installation, vilket ökar anläggningens hållbarhet och minskar risken för skador som kan leda till försäkringsanspråk.

5. Försäkringskrav

Försäkringsbolag kan kräva att installationen av solceller utförs av en kvalificerad och utbildad installatör för att täcka eventuella skador som kan uppstå. En installatör som har genomgått rätt utbildning kan därför uppfylla dessa krav och säkerställa att solcellsanläggningen är täckt av försäkringen.

.

Sammanfattning

  • Utbildning i installation av solceller är viktigt för att säkerställa att installationen sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
  • Genom att ha rätt utbildning och erfarenhet kan du som installatör minimera risken för elektriska olyckor, bränder, och arbetsplatsolyckor, vilket leder till en säkrare installation för både installatör och slutanvändare.
  • Att ha rätt ubildning är viktigt för att minska risken för skador och förluster, uppfylla försäkringskrav och för att kunna ta ansvar för installationen fullt ut.

Aktuella kurser hos INSU

Solcellsanläggningar - Installation och säkerhet

Du lär dig hur en installation bör utformas och vilka standarder som gäller. Dessutom får du kunskaper om produkternas funktion och vilka övriga säkerhetsaspekter, förutom det eltekniska, som är viktiga.

Läs mer och anmäl dig

Solcellsanläggningar - Planering/projektering

I den här kursen lär du dig att projektera en solcellsanläggning samt att man planerar och designar anläggningen för att säkerställa att den fungerar effektivt och uppfyller de önskade kraven. Du får lära dig vilka regelverk och olika lösningar som finns för solcellsinstallationer samt hur man använder de vanligaste tekniska hjälpmedel i branschen.

Läs mer och anmäl dig

Solcellsanläggningar - Praktiskt Montageutbildning

På denna kurs får du lära dig att praktiskt montera solceller samt inkoppling av växelriktare och kabelförläggning enligt de senaste gällande regler och standarder. Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att bli solcellsmontör.

Läs mer och anmäl dig

Vilka är INSU?

INSU är installationsbranschens utbildningsbolag. INSU genomför grundutbildningar för dig som vill in i branschen och vidareutbildningar för dig som vill ta nästa steg. Utbildningarna sker på plats, online eller via e-learning.