Hoppa till innehåll

Vattenskador

Vattenskador kostar årligen fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor och samhället total mer än 10 miljarder kronor. Förutom höga kostnader drabbas fastighetsägaren, hyresgästen och brukaren även av många praktiska besvär. Vattenskadorna orsakar därtill miljöproblem och bidrar till kapitalförstöring. På senare år har antalet vattenskador i kök passerat de i våtrum.

Vattenskadecentrum samlar kontinuerligt in fakta om orsaker till vattenskador i bostäder och redovisar statistik för detta. I Vattenskadecentrum ingår Installatörsföretagen, Folksam, Länsförsäkringar, Moderna Försäkringar, If skadeförsäkring, Trygg Hansa, Dina Försäkringar, Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK, Byggkeramikrådet, BKR, Måleribranschens våtrumskontroll, MVK och Säker Vatten.

Syftet med undersökningen är att ta fram ett rikstäckande underlag till vattenskadornas orsaker, som kan leda till utveckling av arbetsmetoder, kvalitetskontroller och materialutveckling inom bygg- och installationsbranscherna. Resultaten från vattenskadeundersökningen är en viktig del av underlaget för utformning av branschreglerna Säker Vatteninstallation.

Rapporter

Hos Vattenskadecentrum hittar du tidigare vattenskaderapporter och statistik, samt den nya Vattenskaderapporten 2022.

Vattenskadecentrum

Nordiskt Vattenskadeseminarium

Varannat år under drygt 25 år har seminariet varit en nordisk mötesplats för de som vill utveckla sina kunskaper och utbyta erfarenheter om vattenskadesäkert byggande. Teman är våtrum, byggprocess, hälsa samt forskning och utveckling.

Det senaste seminariet för Nordiskt Vattenskadeseminarium hölls i Oslo, Norge, den 30 augusti till den 1 september 2022.

Nordiskt Vattenskadeseminarium - Nordiska Vattenskaderådet