Hoppa till innehåll

BIP-koder

BIP, Building Information Properties, ger effektivare informationsflöde mellan projektörer – byggare – installatörer – drift och förvaltning genom gemensamma beteckningar och egenskapsbeskrivningar samt egenskaper som underlättar för alla berörda.

Alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led vilket minskar arbete, felrisker och ger spårbarhet. Utvecklingsprojekten BIP Systembeteckningar och BIP QTO presenteras separat.

I BIP ska alla objekt ha en identitet, en beteckning dvs en typ av objekt, TypeID, och angivelse av läge i modellen, rum, våning, koordinater med mera. Dessutom anges relevanta egenskaper på lämplig detaljeringsnivå. BIP ger effektivare informationsflöde mellan projektörer – byggare – installatörer – drift och förvaltning genom gemensamma beteckningar och egenskapsbeskrivningar samt egenskaper som underlättar för alla berörda. Alla kan använda samma beteckningar och egenskapsbeskrivningar i alla led vilket minskar arbete, felrisker och ger spårbarhet. Läs mer på BIP-koder samt i dokumenten nedan.