Hoppa till innehåll

Färdplan för en fossilfri installationsbransch

Installatörsföretagen har skrivit under den uppgraderade Färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor som samlar 100 aktörer. Det har vi gjort för att vi vill synliggöra branschens möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser.

Syftet med Installatörsföretagens färdplan är att stimulera medlemsföretag att genomföra aktiviteter och projekt som leder till att nå uppsatta långsiktiga mål. Men även för att sprida goda exempel för att få fler att agera för att minska utsläppen. Med våra insatser vill vi motivera medlemsföretagen att få den egna affären och verksamheten att vara hållbar på riktigt.

Regeringen startade Fossilfritt Sverige som ett initiativ inför klimatmötet i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet samlar över 400 aktörer, där Installatörsföretagen är en av dessa. Det finns många olika färdplaner där Installatörsföretagen har skrivit under Färdplan för en fossilfri bygg- och anläggningssektor.

Färdplanen 2024 (blädderbar PDF)

Skifta till helskärmsläge för möjlighet att ladda ner PDF:en.

Färdplanens mål

Färdplanen har satt upp mål för en klimatneutral värdekedja:

  • 2020–2022: Aktörer i sektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.
  • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • 2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser.
Övergripande strategi

Branschens färdplan bör fungera som en övergripande strategi

Färdplanen för en fossilfri installationsbransch bör fungera som en övergripande strategi som samlar olika aktiviteter och projekt. De ska leda till att Installatörföretagens medlemmar bidrar till att nå färdplanens gemensamma mål. Utgångspunkten är att samarbeta med övriga aktörer som har skrivit under färdplanen för hela bygg- och anläggningssektorn.

Åtaganden installationsbranschen

För att nå färdplanens mål är ett dedikerat klimatarbete nödvändigt hos entreprenörerna. Entreprenörer kan bidra med kunskap i dialogen med byggherrar och arkitekter från tidigt skede till slutförande. I denna kategori ingår installationsföretag samt bygg- och anläggningsbolag. Här kan du läsa mer de åtaganden som entreprenörerna åtar sig.

Så blir du en del av färdplanen

Samhället ställer om – det behöver vi också göra. Efter år 2045 är det inte längre tillåtet med klimatpåverkan från industrier eller verksamheter. Genom att underteckna färdplanen och anta målen om nettonollutsläpp senast 2045 för en fortsatt lönsam affär har du kommit en bra bit på vägen.