Hoppa till innehåll

Installationer i en ny värld

I den här rapporten belyser vi en stor mängd trender som kommer påverka installationsbranschens affärslandskap och handlingsmiljö kommande år. Vi ger konkreta exempel på hur företag, organisationer och regelverk driver på trenderna samt råd om hur du som företagare kan hantera dem.

Klimatutmaningar driver energiomställning. Energipris och effektbrist driver digital styrbarhet. Teknikutvecklingen kräver ökad specialisering och behovet av nya kompetenser. Det innebär en rad utmaningar för installationsbranschen. Men med utmaningar skapas också nya möjligheter.

Hållbarhetsfrågor och digitalisering är de omvärldsfaktorer som har allra störst inverkan på branschen. Det märks i ökade ambitioner att klara av de långsiktiga klimatutmaningarna samt de ökande kraven från kunder, myndigheter och upphandlare kopplat till hållbarhetsfrågorna. Vad gäller digitaliseringen är utvecklingen så omfattande att den påverkar i princip allt och alla. Nu håller digitaliseringen på allvar på att ändra villkoren för fastigheter, bygg och installationer.

Rapporten belyser ett trettiotal trender som på olika sätt påverkar installationsbranschens affärslandskap och handlingsmiljö kommande år. De allra starkaste och mest branschpåverkande trenderna är hållbarhet och digitalisering.

Installationsbranschen 2030 – fyra framtidsscenarion

Vart är världen på väg? En del kommer vara sig likt 2030 men annat kommer ha förändrats. Rapporten avslutas med fyra framtidsscenarier. Kärnfulla beskrivningar av fyra olika bilder av hur branschen kan komma att fungera 2030, beroende på vart utvecklingen tar vägen.

Så kan du använda rapporten

Du kan läsa och använda dig av rapporten på lite olika sätt. Om du vill ha en snabb överblick över hur branschen påverkas av omvärlden kommande år kan du läsa den inledande och sammanfattande sidan på varje kapitel samt rapportens sammanfattande sidor på slutet. Du kan också fördjupa dig i enskilda trender och få råd om vad du som installatör kan tänka på kring respektive trend. Vill du engagera dina medarbetare i trendspaningen? Använd då rapporten som underlag för diskussion om hur branschen utvecklas och vad ni bör göra i ert företag för att möta utvecklingen.

Klicka på bilden nedan för att bläddra i rapporten.

Ladda ner hela rapporten här (pdf)

Du kan även beställa rapporten i print på IN Förlag.