Hoppa till innehåll

Energibyggare

Energibyggare är en gratis, webbaserad fortbildning som ska få Sveriges installatörer och byggnadsarbetare att bygga mer energismart. Utbildningen ska täcka energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi - en yrkesöverskridande utbildning i att förstå vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av alla inblandade aktörer.

EU har satt målet att energianvändningen i bebyggelsen ska halveras till år 2050, vilket innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning samtidigt som energianvändningen i befintliga hus måste minskas radikalt. Därför arbetar nu Installatörsföretagen ihop med andra ledande aktörer inom svensk byggindustri med att ta fram utbildningen "Energibyggare" för energieffektivt byggande.

Det webbaserade utbildningsmaterialet "Energibyggare" är ett yrkesöverskridande interaktiv utbildningsmaterial som syftar till att ge Sveriges byggsektor en ökad kompetens inom området energieffektiva byggnader och förnybar energi.

Du hittar utbildningen Energibyggare här

Vill du bli handledare?

"Handledarutbildning för Energibyggare" vänder sig till de som är intresserade av att att leda utbildningen Energibyggare för verksamma vid byggarbetsplatser i Sverige. Handledarens roll är att vara supportperson, ambassadör för utbildningen, diskussionsledare, inspiratör med mera.

Installatörsföretagen, Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, EUU, RI.SE (fd SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Teknologisk Institut och Passivhuscentrum kommer under tre år ställa samman utbildningskonceptet och undervisningsmaterial samt utbilda handledare. Dessa handledare ska i sin tur utbilda personal runt om i landet direkt ute på byggarbetsplatserna.