Hoppa till innehåll

Så skapar vi framtidens samhälle

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Det är ett ambitiöst mål. Men många av lösningarna finns redan idag, där installationsbranschen är en viktig pusselbit. För att möjliggöra detta måste politiken visa ledarskap och skapa rätt förutsättningar.

Sverige producerar idag stora mängder fossilfri el. Men även Sverige har områden där utsläppen av växthusgaser behöver minska kraftigt. När det kommer till att elektrifiera vårt transportsystem och olika industriella processer måste vi öka takten.

Möjligheterna finns där, men det kommer att kräva stor tillgång på ren energi. Uppskattningar talar om att Sverige kan behöva dubbla sin elproduktion för att nå klimatmålen. Men att öka elproduktionen tar tid.

En av lösningarna är energieffektivisering. Installatörsföretagens medlemsföretag kan genomföra insatser som frigör energi.

Den totala energianvändningen i Sverige varierar mellan 500 och 600 TWh varje år. Användning av energi har varit relativt konstant sedan mitten av 1980-talet, trots stor befolkningstillväxt och en växande ekonomi. Det visar på potentialen inom energieffektivisering, men med tuffa energimål behöver Sverige trappa upp arbetet.

Installatörsföretagens medlemmar jobbar dagligen för att potentialen inom elektrifiering och energieffektivisering ska tas tillvara, för Sveriges bästa. Men vi behöver bli fler – från montörer till medarbetare med spetskompetens.

Inget av allt detta sker av sig självt, samhället behöver också bidra genom att skapa rätt drivkrafter för en fortsatt positiv utveckling.

Så arbetar vi för energieffektivisering

Energieffektivisering är det mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen. Det är också det snabbaste sättet att frigöra energi, det vill säga tillgängliggöra kilowattimmar här och nu.

Så arbetar vi för elektrifiering

För att klara av att genomföra den energiomställning som krävs för att nå klimatmålen kommer samhällets behov av el fortsätta att öka. Samtidigt som ny styrning och flexibla lösningar krävs.

Vi behöver säkra framtidens medarbetare

Installationsbranschen består av företag som möjliggör den omställning som vi står inför. Men för att klara den nödvändiga energiomställningen behöver vi bli fler och vi behöver också kunna lära om och lära nytt. Så här skapar vi en attraktiv bransch och säkrar framtidens kompetenser.

Energipolitiskt program

Energifrågan har blivit en ödesfråga för Sverige. Regeringen har genomfört en rad tillfälliga åtgärder för att lindra den ekonomiska situationen för hushåll och företag. För att lösa roten till problemet behövs fler långsiktiga lösningar för energieffektivisering.

4S - Sammankopplad stad, sektor och samhälle

Installatörsföretagen har inlett ett samarbete med fyra lärosäten för att tillsammans utveckla korta och företagsanpassade kurser inom installationsteknik. Dessa ska stärka medlemsföretags och individers förmåga att optimera användningen av energi och skapa attraktiva byggda miljöer - kunskaper som behövs för att ta en ledande roll inom samhällsbyggandet. Projektet kallas 4S - Sammankopplad stad, sektor och samhälle och pågår till och med 2026.

Nyheter påverkan och opinion