Hoppa till innehåll

Branschstatistik el och vvs 2022

Branschstatistik el och vvs är baserad på 2022 års bokslut. Rapporten inkluderar bland annat sammanställning av nyckeltal, grafer och kommentarer.

Följande förutsättningar gäller för denna rapport:

  • Sammanställningen avser företag med en omsättning på >500kkr och minst 1 anställd.
  • Koncernföretag som inte särredovisar de olika teknikgrenarna ingår inte, dock ingår de i totalsiffrorna. *Se not 1 i rappoten.
  • Företag med väldigt avvikande värden på redovisade nyckeltal har sorterats bort (rörelsemarginal >50 %, Kassalikviditet >2000, Avkastning på totalt kapital < -200, Soliditet<- 100).
  • Källa till uppgifterna är boksluts- och branschsammanställning från Bisnis.

Ladda ner rapporten >