Hoppa till innehåll

Kompetens syns inte på ytan

Det är lätt att alltid gå i samma hjulspår och göra som man alltid har gjort. Men för att vara smart i din rekrytering kan du behöva tänka om och tänka nytt.
Ingen slentrian vid smart rekrytering

Det vanligaste namnet på företagsledare i Sverige är Anders. Flertalet studier visar att det är så för att Anders rekryterar Anders som rekryterar Anders som i sin tur rekryterar Anders. Det behöver i sig inte vara fel att Anders rekryterar Anders om det bygger på att Anders har bästa kompetensen för uppdraget och inte anställs för att Anders av slentrian anställde ännu en Anders.

Det är inte alltid affärsmässiga beslut som ligger till grund vid rekryteringar av nya medarbetare utan det kan lika gärna vara vem som råkar känna vem och informella kontakter. Fundera på vilken kompetens organisationen behöver och vem som bäst skulle komplettera redan befintlig personalstyrka. Med Smart Rekrytering är vårt fokus att skapa företag som både är attraktiva som arbetsgivare och för sina kunder.

- Vår verksamhet skulle stagnera och vi hade gått miste om den fantastiska sammanhållning och den fina utveckling vi haft sen vi började med smart rekrytering, säger Peter Bengtsson som är vd MSI Motala AB.

Vi rekommenderar

Ett exempel är ett installationsföretag som utför servicearbeten och som medvetet rekryterar medarbetare med olika språkkunskaper. Med ett sådant enkelt trick har de tagit en större del av marknaden, de kan utföra arbetet i högre grad utifrån kundens behov samtidigt som de ökar merförsäljningen. Detta bara genom att möta kunden där kunden är språkmässigt.

Ett annat exempel är ett företag som målsätter sin andel av kvinnliga installatörer eftersom de har många uppdrag hos privatpersoner. Många uppdragsgivare är kvinnor och då kan det finnas en fördel att kommunicera med och mötas av en kvinnlig installatör. Dessutom, menar företagsledaren, tänker kvinnor lite annorlunda och det blir ofta smartare lösningar.

Om de installationsföretagen ökat sin lönsamhet? Ja, märkbart och på kort tid!

Olikheter är styrkor vid smart rekrytering

För att rekrytera smartare så börja med en inventering av företaget för att tydliggöra vilken kompetens som bäst kompletterar den befintliga. Tänk så här.

Alla företag behöver sälja in sitt erbjudande till kunder, producera/leverera tjänsten eller varan som de sålt till kunden och ha god ordning på ekonomi/administration. Men alla medarbetare kan inte vara bra på allt så frågan vi ställer oss vid Smart Rekrytering är hur vi tillsammans ska bli bäst.

I ett företag behöver vi därför medarbetare som är duktiga på att sälja och göra bra affärer. Vi behöver också medarbetare som är duktiga på kundvård av befintliga kunder – för det kostar generellt mer att hitta nya kunder än att behålla och få fler affärer av befintliga. Dessutom behöver vi medarbetare som är duktiga och effektiva på att utföra det vi sålt in. Och så vidare.

Det är en utmaning med att klara både nuvarande och framtida kompetensbehov. Det är därför nödvändigt att vi breddar vår sökning efter kompetens och rekryterar medarbetare som speglar invånarna. Genom att medarbetarna också speglar invånarna kan vi attrahera fler köpstarka kunder.

Utöver fördelarna med olikheter i en organisation behöver du även ta hänsyn till Diskrimineringslagens förbud mot att diskriminera någon. Läs mer här.

Vi rekommenderar

Riktar annonserna sig underförstått, till exempel genom val av formuleringar, bilder och kanaler, till vissa och utesluter andra arbetssökande?

Det är vanligt att mansdominerade branscher använder mer maskulint klingande ord i sina annonser. Som till exempel “drivande”, “tävlingsinriktad” och “dominerande. Det kan göra att kvinnor inte identifierar sig med beskrivningen och därför inte söker tjänsten. Det kan därför vara bra att byta ut ord som kompetent till kunnig, driven mot självgående och lojal mot ansvarsfull.

Att i en rekryteringsprocess från början anonymisera de sökanden, vilket gör att varken kön eller etnicitet eller ålder syns i första ansökan, kan också vara effektivt för att hitta just den kompetens företaget behöver.

Fundera även på om annonsen är begriplig och attraktiv även för någon som inte har svenska som modersmål. Använd inte för komplicerade uttryck eller ord som kan vara avskräckande. Det har visat sig att en annons med färre än 500 ord har 30% fler sökande till tjänsten.

Det är även bra att vara tydlig i annonsen med vilket företag ni är – är det viktigt med mångfald, inkludering och en god arbetsmiljö ska ni skriva det i annonsen. Extra bra om ni ger ett exempel på hur ni arbetar med detta och befäster det med konkreta exempel.

Och kom ihåg att rekrytering via personliga nätverk kan göra att personer som saknar rätt kontakter inte har samma chanser att hitta lediga jobb som andra.

Attrahera kunder genom att se olikheter som styrkor

Vi ser idag en utmaning med att klara både nuvarande och framtida kompetensbehov. Det är därför nödvändigt att vi breddar vår sökning efter kompetens och rekryterar medarbetare som speglar invånarna. Genom att medarbetarna också speglar invånarna kan vi attrahera fler köpstarka kunder.

Ett exempel är ett installationsföretag som utför servicearbeten och som medvetet rekryterar medarbetare med olika språkkunskaper. Med ett sådant enkelt trick har de tagit en större del av marknaden, de kan utföra arbetet i högre grad utifrån kundens behov samtidigt som de ökar merförsäljningen. Detta bara genom att möta kunden där kunden är språkmässigt. Om det installationsföretaget ökat sin lönsamhet? Ja, märkbart och på kort tid!

Smart rekrytering för alla

Oavsett om du ska rekrytera en ny medarbetare nu eller i framtiden så kommer en attraktiv arbetsplats vara gynnsamt för dig eftersom vi alla helst söker oss till arbetsplatser med medarbetare som trivs. Med ett positivt inkluderande företagsklimat där det är ok att fråga, tänka olika och ta vara på varandras specifika kompetenser skapar vi förutsättningar för högre effektivitet och mer nytänkande, vilket med andra ord i sig bidrar till ökad konkurrenskraft och lönsamhet!

- Jag väljer att fokusera på framtiden och nuet. Det känns mycket mer upplyftande och skillnaden är anmärkningsvärd och resultatet är beviset på att smart rekrytering funkar, säger Andreas Lavrell, vd Nytorp Energy Group.

Sammanfattningsvis kan en attraktiv arbetsplats leda till ökad lönsamhet genom ökad produktivitet, bättre kundrelationer och en starkare konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Vi rekommenderar

6 argument till varför mångfald och inkludering behövs… - Make Equal Online Academy