Hoppa till innehåll

Säker Vatten

En säker vatteninstallation är utförd enligt gällande branschregler och av utbildade VVS-montörer på ett auktoriserat VVS-företag. När installationen är klar dokumenteras det i ett kvalitetsintyg som lämnas över till beställaren.

Branschregler 2021:1

Branschregler för Säker Vatteninstallation 2021:1 finns på Säker Vattens webbplats.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som tagits fram av VVS-branschen tillsammans med försäkringbolag, myndigheter och byggbranschen. Målet är att minska risken för vattenskador, spridning av legionella, brännskador och förgiftning. Säker Vatten, branschregler och auktorisationen lanserades 1 september 2005.

I branschreglerna ställs krav på det VVS-företag som utför VVS-installationer. VVS-företaget ska vara auktoriserat och därmed ha utbildat sin personal i branschreglerna och ha kunskap om gällande bygglagstiftning. Kund och brukare (användare) ska känna sig trygga att VVS-installationen är utförd på ett fackmässigt och säkert sätt när man anlitar ett auktoriserat VVS-företag. Beställaren får ett kvalitetsintyg efter utförd säker vatteninstallation.

För projekterande konsultföretag finns en auktorisation med kunskapskrav för företagets projektörer.

Säker Vatten genomför olika samverkansprojekt för att bidra och skapa en bättre byggbransch. Några av de senaste projekten är för hur man kan utforma ett tappvattenschakt utan risker för legionellatillväxt, samt hur man kan bygga våtrum och kök med vattenskadesäkra lösningar. Mer information om projekten och annat finns att ladda ner på Säker Vattens webbplats. Här finner du också en lista över auktoriserade företag.

Branschreglerna ägs av de auktoriserade VVS-företagen och förvaltas genom Säker Vatten AB. Du kan läsa mer om auktorisation och branschreglerna och även ladda ner dessa som pdf.

Läs om branschreglerna hos säkervatten.se.