Hoppa till innehåll

Solvärme

Tillsammans med organisationen Svensk Solenergi marknadsför Installatörsföretagen nu tre systempaket som ska göra det enklare för leverantörer att marknadsföra solvärmesystem mot installatörer.

Det ska även göra det enklare för installatörer att hitta etablerade leverantörer och att marknadsföra solvärmesystem för småhus. Meningen är också att det ska bli enklare för småhusägare att hitta solvärmesystem som passar just deras förutsättningar.

Nya affärsmöjligheter med solvärme

De system som beskrivs är ett system med varmvattenberedare (eller ackumulatortank) för hus med elvärme (SOL-VV) och två system, ett med biobränsle (SOL-BIO) och ett med värmepump (SOL-VP), båda med ackumulatortank för hus med vattenradiatorer och/eller golvvärme. Marknadsföringen görs med två broschyrer, en mer teknisk för leverantörer och installatörer och en konsumentinriktad för småhusägare.

Broschyren för leverantörer och installatörer (pdf)

Handbok om solvärmeteknik

Boken solvärmeteknik beskriver vad solvärme är och presenterar de vanligaste typerna av solfångare. Den ger också förslag på hur en förstudie till ett solvärmeprojekt kan göras, illustrerat med en mängd systemschemor fram för allt för att visa hur en solvärmeanläggning kan kombineras med andra värmekällor.

Handboken vänder sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med solvärme, framför allt med solvärmeanläggningar som är större än standardiserade villaanläggningar. Det kan vara beställare, entreprenörer och konsulter inom VVS samt el- och styrteknik.

Läs mer eller beställ handboken hos IN Förlag