Hoppa till innehåll

Arbetsgivarfrågor

Här finner du all information som du som arbetsgivare kan behöva, så som information om anställning, anställnings upphörande, ledighet, löner etcetera.

Välkommen att logga in för att se allt innehåll

Denna sida innehåller mer information som är tillgänglig för Installatörsföretagens medlemmar. Logga in nedan för att komma åt all information, och eventuella underliggande sidor och dokument.

Logga in >

Anställning

Du som arbetsgivare har fri anställningsrätt och du kan därför göra ditt eget urval bland de arbetssökande. Självklart får urvalet inte diskriminera någon arbetssökande. Glöm inte heller bort att fundera över om någon tidigare anställd har företrädesrätt till återanställning i bolaget.

Anställningens upphörande

Ett anställningsavtal kan som huvudregel sägas upp av såväl den anställde som av arbetsgivaren.

Arbetstid

Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen och i våra kollektivavtal.

Arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsgivaren har en skyldighet att lämna information till arbetstagare om bland annat arbetsvillkor som gäller inom ramen för anställningsförhållandet. Denna skyldighet stärktes i juni 2022 genom ändringar i lagen om anställningsskydd mot bakgrund av Arbetsvillkorsdirektivet.

Dataskydd och integritet

I sin roll som arbetsgivare hanterar företag en rad olika personuppgifter i sin verksamhet. Inför, under och efter anställning blir olika integritetsfrågor aktuella. Dataskyddsförordningen, GDPR, är en viktig del av regelverket kring hur du som arbetsgivare får behandla arbetstagares personuppgifter.

Entreprenörsansvar

Lagen om entreprenörsansvar reglerar ansvaret för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen.

Facklig verksamhet

Den primära förhandlingsskyldigheten innebär en skyldighet för arbetsgivaren att på eget initiativ förhandla med sin fackklubb innan arbetsgivaren får fatta vissa viktiga beslut i sin verksamhet.

Kollektivavtalade försäkringar och pensioner

Som medlem i Installatörsföretagen omfattas företaget av kollektivavtalen om allmänna anställningsvillkor och löner, och av överenskommelserna mellan Svenskt Näringsliv, LO samt PTK om försäkringar och pensioner för era anställda.

Mångfald och jämställdhet

Med mångfald menas olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

Ledighet och frånvaro

En arbetstagare har vid olika tillfällen och av olika anledningar rätt att vara ledig från sitt arbete. För vissa typer av ledigheter utgår lön medan det för andra typer av ledigheter inte utgår någon lön. Här kan du läsa mer om det.

Löner och ersättning

Här kan du läsa om lönespecifika frågor så som lönepolicy, lönekartläggning, lönestatistik, den årliga lönerevisionen samt ett hjälpmedel för en styrke- och svaghetsanalys.

MBL 38 – UE/Bemanning

Alla arbetsgivare har en skyldighet att förhandla med facket när någon anlitas för att utföra arbete i arbetsgivarens verksamhet utan att vara anställd. En sådan förhandlingsskyldighet gäller såväl vid anlitande av underentreprenör, in- och utlåning samt vid så kallad bemanning. Våra kollektivavtal innehåller i vissa fall regler som möjliggör för dig som arbetsgivare att leva upp till förhandlingsskyldigheten på ett i många fall mycket förenklat sätt. Nedan beskriver vi regelverket kring anlitande av arbetskraft.

Personalliggare

Du som bedriver verksamhet inom “byggbranschen” måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens.

Semester

Anställdas rätt till semester regleras av semesterlagen. Semesterlagen ska göra det möjligt för de anställda att få tid för vila och återhämtning under året.

Sjukdom och rehabilitering

Arbetsgivaren har ett sjuklöneansvar för de första 14 dagarna av en sjukledighet och ett rehabiliteringsansvar åter i yrket för sina anställda.

Skrotkassor

Hur ska man som arbetsgivare förhålla sig till så kallade skrotkassor? Som arbetsgivare behöver man skaffa sig kunskap om vad skrotkassor kan medföra för rättsliga konsekvenser, för att sedan utifrån den kunskapen kunna ta ställning till hur man själv vill ha det på den egna arbetsplatsen. Här kan du läsa mer om skrotkassor samt vad du kan göra om du vill införa en nolltolerans mot skrotkassor.

Visselblåsning - så här säger lagen

I Sverige har vi en lag gällande visselblåsning, vilken innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare. Här kan du läsa mer om vad visselblåsarlagen innebär.

Övergång av verksamhet

Står du inför att köpa ett företag eller en del av en verksamhet? Eller ska du sälja ditt företag eller en del av din verksamhet? Då kan reglerna om övergång av verksamhet vara tillämpliga, vilket innebär en rad skyldigheter för dig som arbetsgivare.

Inte medlem ännu?

För att du ska fatta rätt beslut behöver du rätt information. Installatörsföretagen har tagit fram en rad tjänster som underlättar för dig som är entreprenör och arbetsgivare. Rätt information gör dig handlingskraftig. Bli medlem du också!