Hoppa till innehåll

BIP för egenskaper

Building Information Properties (BIP) är ett system för att beskriva egenskaper i alla led från tidiga skeden till och med förvaltning.

BIP-koder

BIP, Building Information Properties, med gratis information i en databas ger effektivare informationsflöde mellan projektörer – byggare – installatörer – drift och förvaltning genom gemensamma beteckningar på komponenter med bra struktur och med länkar till BSAB-system.

BIP QTO

BIP Quantity Take Off (BIP QTO) är en applikation kopplad till databasen. Programvaran underlättar kvalitetssäkring och uttag av information från IFC-filer från CAD-system till andra IT-system.

BIP-system

Beteckningar för installationssystem med undersystem och med länkar till andra kodsystem: BASB, CoClass och AFF.