Hoppa till innehåll

EvA - Så jobbar vi med personsäkerhet

Personsäkerhet handlar om hur yrkespersoner ska bete sig för att undvika elolyckor när de utför sitt arbete. Installatörsföretagen har tagit fram en egen branschanvisning för att hantera detta, EvA. Personsäkerhet regleras i arbetsmiljölagen.

Sedan 1/11 2021 är det vi kallar för elsäkerhet vid arbete en ren arbetsmiljöfråga som helt och hållet ligger under arbetsmiljölagstiftningen. Tidigare reglerades delar av personsäkerheten i Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1. Men den är indragen sedan 1/11 2021.

Elsäkerhet vid arbete handlar alltså om att skydda arbetstagare från att skadas av elektrisk ström. Arbetsmiljöverket har inga särskilda regler kring just elektrisk ström. Det är en riskkälla på samma sätt som kemikalier, höga höjder, buller och damm. Riskkällor ska riskbedömas och hanteras så att riskerna för arbetstagaren minimeras. I vissa fall ska riskbedömningarna dokumenteras.

För att hantera detta på ett praktiskt sätt har installationsbranschen sedan länge tillämpat standarden SS-EN 50110-1. För att fortfarande kunna tillämpa den, utan att riskera en för omfattande administration eller en lägre säkerhetsnivå har Installatörsföretagen tagit fram branschanvisningen EvA – Elsäkerhet vid arbete. EvA är ett koncept innehållande litteratur, mallar, utbildningsunderlag och ett unikt webbverktyg, Säker El.

Skolväsendet, lärosäten och utbildningsföretag kan utbilda i EvA om de så vill, bara de följer det koncept som Installatörsföretagen tagit fram.

Många blandar samman elinstallationsarbete med arbeten där det finns elektriska riskkällor. Men elektriska riskkällor kan uppstå när en lokalvårdare städar ett ställverksrum på en industri, eller när en målare tapetserar en vägg där det finns vägguttag.

Elsäkerhet vid arbete – EvA handlar inte enbart om elektriker och elinstallationsföretag. Alla yrkesverksamma som utsätts för elektriska riskkällor i sitt arbete omfattas av dessa regler. Lokalvårdare, vaktmästare, driftpersonal, snickare och VVS-tekniker är några exempel på yrkeskategorier som kan och bör tillämpa EvA då och då.

Det är viktigt att branschen tillämpar EvA, helt enkelt för att undvika att andra aktörer, ytterst arbetsmiljöverket själva, kräver att installationsbranschen ska tillämpa andra, mer krångliga regler för att leva upp till arbetsmiljölagstiftningen. Om vi använder EvA konsekvent så visar vi att branschen tagit sitt ansvar och är bäst lämpad att sköta det här själva.