Hoppa till innehåll

Beställning och kurser

Här kan du beställa boken eller navigera dig vidare till vårt utbildningsbolag INSU, där du kan gå en kurs för att lära dig allt om EvA.

Branschanvisningen EvA ska ses som ett komplement till standarden SS-EN 50110-1 med förtydligande av vissa delar. EvA vänder sig främst till företag och yrkesverksamma inom elinstallationsbranschen, men kan även tillämpas av andra branscher.

Beställning

EvA – Elsäkerhet vid arbete, lågspänning. EvA omfattar enbart arbeten på lågspänningsanläggningar upp till 1 000 Volt AC och 1 500 Volt DC.

EvA kan användas av arbetstagare ute på arbetsplatserna och av arbets- och företagsledning på kontoret. De olika komponenterna i EvA kan dessutom med fördel användas som läromedel för såväl gymnasieutbildning som företags- och verksamhetsutbildning hos både INSU och andra externa utbildningsaktörer.

EvA_omslag.PNG

Beställ boken hos IN Förlag


Kurs

Hos Installatörsföretagens utbildningsbolag INSU kan du lära dig mer om EvA. I den nya kursen EvA – Elsäkerhet vid arbete som bygger på vår branschanvisning med samma namn, så bidrar du till en tryggare arbetsplats där du och dina kollegor får koll på allt som rör el. Säkerhet är en viktig faktor för trivseln på jobbet och ju fler som kan ämnet, desto tryggare arbetsplats.

Det är riskfyllt att arbeta med elektriska starkströmsanläggningar och riskerna ökar när fler företag är på samma arbetsplats. Därför är det viktigt att du kan aktuella lagar och förordningar, branschanvisning samt standarder. I den här kursen får du svaren du söker efter så att du kan arbeta säkert. Efter genomförd och godkänd kurs får du också ett personligt certifikat.

Kursplan

  • Arbetsmiljölagen och standardens krav och råd
  • Branschanvisningen EvA – Elsäkerhet vid Arbete
  • Övningar i riskbedömning
  • Arbetsgivarens ansvar för elsäkerhet vid arbete
  • Innehavarens ansvar för elanläggningen
  • Arbetsmetoder
  • Elolycksfall
  • Elfara
  • Varselmärkning

Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare får ett personligt certifikat. Kursmaterialet är framtaget tillsammans med oss på Installatörföretagen och bygger på arbetsmiljölagen, branschanvisningen EvA samt standarden SS-EN 50 110-1 utgåva 3.

Gå kursen hos INSU