Hoppa till innehåll

Frågor om entreprenadjuridik

Du måste vara inloggad för att ta del av svaren på frågorna. Logga in här.
Vad menas med skriftligt?

Fråga: I de flesta entreprenader vi utför finns det krav på att exempelvis underrättelser av olika slag från oss till beställaren ska ske skriftligt. Min fråga är – vad menas med skriftligt? Funkar mejl?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.

Konsumententreprenader

Vad kostar tvisten?

Fråga: Jag har en kort fråga. Vad kostar det att få en tvist med en kund avgjord i domstol?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vilken dröjsmålsränta har jag rätt till?

Fråga: Jag har tröttnat på en kund som aldrig betalar i tid. Nu har återigen en faktura förfallit utan att betalning inkommit. Jag vill därför lägga på ränta på den påminnelsefaktura jag nu ska skicka. Vilken dröjsmålsränta har jag rätt till? Vi har inte något skriftligt avtal avseende de fakturerade arbetena men det står på våra fakturor att vi tar ut 24 procent i dröjsmålsränta.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad har jag för ansvar för fel mot slutkunden när vår beställare har gått i konkurs?

Fråga: Vi utförde en installationsentreprenad i en nybyggnation för cirka ett år sedan på beställning av ett byggbolag. Byggbolaget gick i konkurs strax efter att entreprenaden var färdigställd och nu vänder sig slutkunden direkt mot oss med en reklamation avseende ett av våra arbeten. På grund av konkursen fick vi inte full betalning för arbetet och därför anser vi oss inte skyldiga att åtgärda felet. Vad gäller?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kunden betalar inte - vad ska jag göra?

Fråga: Jag har utfört ett jobb åt en privatperson. Jag har därefter skickat min faktura, men den har inte blivit betald. Jag har gjort flera försök att kontakta kunden för att fråga varför han inte betalar, men han går inte att få tag på. Hur gör jag för att få betalt?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Måste jag stå för alla skadekostnader?

Fråga: När jag jobbade hemma hos en privatperson tappade jag ett verktyg på en radiator som senare började droppa. Nu två veckor senare är radiatorn fortfarande inte reparerad och golvet har skadats av läckaget. Kunden säger att jag ska stå för alla skadekostnader. Stämmer det?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Har vi inte rätt till betalning för tilläggsarbetet?

Fråga: När vi utförde ett renoveringsarbete hemma hos en privatperson såg det inte ut som vi fått förklarat för oss när vi öppnade upp väggarna. Kunden var på semester och gick inte att nå, så vi utförde en del extra arbeten för att kunna få till det som det var tänkt. När vi nu fakturerat för tilläggsarbetet vill kunden inte betala för det, utan hänvisar till vårt ursprungliga fasta pris, har vi inte rätt att få betalt för den extra kostnaden?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vågar jag installera material som kunden själv har köpt?

FRÅGA: Jag arbetar för en privatperson och har fått frågan om jag kan installera produkter som kunden köpt på egen hand. Vilket ansvar har jag i så fall för produkterna?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Får jag hålla på handlingarna?

Fråga: Vi håller just nu på med en omfattande ombyggnation i en villa för en privatperson. Vi har avtalat om ett fast pris med kunden, men han har inte betalat den senaste fakturan. Vi börjar bli klara med arbetet men skulle vilja vänta med att lämna över våra egenkontroller, som vi har avtalat med kunden om att han ska få, tills han har betalat. Har vi rätt att göra det?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Jag vill återkalla min offert – får jag det?

Fråga: Jag har för några veckor sedan lämnat en offert med fastpris. Eftersom materialpriserna har ökat på sistone vill jag föreslå ett nytt pris och meddela beställaren att min offert inte längre gäller. Kan jag återkalla offerten? Är det tillåtet?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Har kunden inte godkänt fakturan genom att betala en del?

Fråga: Jag har slutfakturerat för ett arbete hos en privatperson, men eftersom jag och kunden är oense om huruvida moms ingick i det avtalade priset har han endast betalat det fakturerade priset exklusive moms. Men genom att betala en del har han väl godkänt hela fakturan?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan vi justera priset när vår kund är en privatperson?

Fråga: För en månad sen ingick vi ett skriftligt avtal med en privatperson om att göra renoveringsarbeten i hans bostad för ett fast pris på 40 000 kronor. Arbetena ska påbörjas nästa vecka. Nu har priset på det material vi behöver ökat ordentligt och vi hade ingen reservation för det i avtalet. Kan vi justera priset?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Har kunden rätt att avbeställa allt arbete?

Fråga: Jag har skrivit ett avtal med en kund om rätt omfattande renoveringsarbeten i hennes bostadsrätt. Men nu, dagen innan vi ska dra igång arbetet, ringer hon och avbeställer alltihop utan orsak! Kan hon göra det och har jag inte rätt till någon ersättning alls då? Jag har redan köpt in material som vi skulle använda och har fått tacka nej till andra kunder för att hinna med hennes arbeten.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Hur sent kan kunden reklamera ett fel?

Fråga: Vi har utfört renovering i en villa åt en privatperson. Renoveringen färdigställdes för sex år sedan. Idag hörde kunden av sig och menade att det finns ett fel. Kan kunden verkligen komma dragandes med ett fel efter så lång tid? Jag trodde garantitiden redan hade gått ut.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Har vi inte rätt att delfakturera kunden?

Fråga: Vi är mitt uppe i en omfattande renoveringsentreprenad åt ett par i deras privata villa. Det finns inget skriftligt avtal mellan oss utan vi har muntligen kommit överens om omfattningen av vårt arbete utifrån deras ritningar och vi utför arbetet på löpande räkning. Vi har nu skickat första fakturan men paret hävdar att de inte är skyldiga att betala oss förrän allt arbete är utfört. Har de verkligen rätt i det? Vi kommer inte att vara helt klara förrän om några veckor och vi ligger redan ute med stora kostnader.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kunden vill inte betala våra reskostnader, men vi fakturerar alltid för dessa. Vad gäller?

Fråga: Vårt företag har utfört omfattande renoveringsarbeten åt en konsument på löpande räkning. Vi har kommit överens om ett timpris för arbetet men har inte bestämt något om ersättning för våra resor, vi har haft fem mil enkel väg till kunden. Nu vill kunden inte betala våra reskostnader, men vi fakturerar ju alltid för dessa. Vad gäller?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Är det vårt fel att lampan har slocknat?

Fråga: För fyra år sedan installerade vi en armatur på en villafasad. Vi utförde arbetet på uppdrag av villaägaren enligt muntligt avtal. Nu har kunden hört av sig till oss för att armaturen inte längre lyser. Kunden menar att vi är ansvariga för det. Får kunden reklamera så sent? Och är vi ansvariga för att armaturen har slocknat?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Är det vårt fel att det är för varmt?

Fråga: För åtta år sedan bytte vi termostatenheterna på radiatorventilerna i en villa. Vi utförde arbetet på uppdrag av villaägaren enligt muntligt avtal. Nu har kunden hört av sig till oss och menar att det blir för varmt inomhus. Kunden menar att vi är ansvariga för det. Får kunden reklamera så sent? Och är vi ansvariga för att det blir för varmt?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kunden har köpt tveksamt material och vill att jag ska installera (VVS). Vad ska jag göra?

Fråga: Jag planerar bygga om ett badrum för en privatperson. Kunden har på egen hand köpt en blandare som kunden vill att jag ska installera. Men jag är tveksam till blandarens kvalitet och funktion. Jag tror helt enkelt inte den kommer att fungera. Vad ska jag göra?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kunden har köpt tveksamt material och vill att jag ska installera (el). Vad ska jag göra?

Fråga: Jag planerar bygga om ett badrum för en privatperson. Kunden har på egen hand köpt armaturer som kunden vill att jag ska installera. Armaturen är CE-märkt och inte belagd med försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket. Men jag är tveksam till armaturernas kvalitet och funktion. Jag tror helt enkelt inte de kommer att fungera. Vad ska jag göra?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Måste vi stå för kostnaden när kunden har felavhjälpt?

Fråga: I somras utförde vi el-arbeten åt en kund, som är privatperson. Veckan efter midsommar hörde kunden av sig och meddelade att de på midsommarafton hade upptäckt att vi kopplat fel i ett eluttag. Jordfelsbrytaren hade löst ut när de försökte använda eluttaget. Kunden försökte först felsöka på egen hand men eftersom huset var strömlöst ringde de efter ett tag till en jour-firma, som omedelbart kunde komma och avhjälpa felet.

Nu vill kunden att vi betalar jour-firmans faktura. Att vi kopplat fel råder det inga tvivel om. Men borde de inte ha låtit oss avhjälpa felet? Vi har i och för sig ingen jourverksamhet, men de kanske ändå borde ha försökt ringa oss innan de kontaktade jour-firman?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Hur mycket pengar får en privatperson hålla inne?

Fråga: Vi har utfört en ombyggnadsentreprenad för en privatperson. Entreprenaden är färdigställd, men det finns ett mindre fel. Vi kommer att åtgärda felet men det tar tid pga leveranstider och annat. Vår kund håller nu inne hela betalningen för entreprenaden pga felet. Har kunden rätt att göra så?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Hur går vi vidare för att få betalt?

Fråga: Vi har gjort ett jobb hos en kund som vi har fakturerat kunden för. Fakturan har inte betalats trots att vi har skickat en betalningspåminnelse och vi har inte heller hört något från kunden. Vi anser att vi har rätt till betalning enligt den faktura vi har ställt ut. Hur kan vi gå vidare för att få betalt för det arbete vi har utfört?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Missade skicka faktura, är det för sent nu?

Fråga: Vi upptäckte precis att vi missat att fakturera kunden i en entreprenad vi färdigställde för två år sedan. Är kunden fortfarande skyldig att betala om vi skickar fakturan nu, eller är det för sent?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Är vi bundna av vårt anbud?

Fråga: Vi har nyligen skickat ett anbud för en entreprenad till en beställare och vet ännu inte om vi kommer att få jobbet. Nu har vi dock fått ett erbjudande från en annan beställare om ett jobb som vi skulle vilja ta. Kan vi göra det och vad gäller i så fall rent juridiskt om den första beställaren tackar ja till vårt anbud? Vi har förmodligen inte möjlighet att utföra båda entreprenaderna.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad gäller vid ungefärlig prisuppgift?

Fråga: Vi har gjort ett jobb hos en privatkund som vi fakturerat 150 000 kr för. När jag var hemma hos kunden och tittade på jobbet sa jag att priset skulle landa på ungefär 120 000 kr och nu hävdar kunden att han inte vill betala mer än det, men det var ju inget fast pris som avsågs? Jag skrev aldrig någon offert sen och vi sa att vi skulle göra jobbet på löpande räkning. Har vi rätt till betalning för hela fakturan?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad har jag för ansvar för fel efter avslutad entreprenad?

Fråga: Vad har jag för ansvar för fel efter avslutad entreprenad? Är det skillnad mellan garantitid och ansvarstid?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Hur visar jag att priset är skäligt vid löpande räkning?

Fråga: Vi har gjort ett arbete för en konsument men avtalade bara om ett timpris och nu menar kunden att de inte tänker betala hela vår faktura eftersom priset inte är skäligt.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Behöver jag specificera fakturan?

Fråga: Jag har slutfört ett arbete hemma hos en privatperson och fakturerat för det, men min kund invänder nu att hon inte tänker betala fakturan förrän jag har specificerat den. Hon säger att hon har rätt att hålla inne med betalningen till dess att hon fått en specificerad faktura enligt konsumenttjänstlagen, stämmer det?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.

Kommersiella entreprenader

Vart går gränserna för vårt skadeståndsansvar?

Fråga: I ett ombyggnadsprojekt utför vi ­arbeten åt ett byggföretag, som anlitats av fastighetsägaren för att hyresgästsanpassa en äldre lokal. I förra veckan släppte en presskoppling som vi monterat med omfattande läckage och skador på byggarens arbeten som följd. Dessutom skadades delar av fastigheten som ligger utanför projektet.

Nu kräver byggaren att vi ska betala för skadorna på deras arbeten, för skador på fastigheten i övrigt, samt ersättning för att vissa hyresgäster tvingas flytta ut när skadorna åtgärdas. AB 04 gäller för entreprenaden.

Är vi verkligen skyldiga att ersätta alla skador fullt ut?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Måste vi skjuta till extra personal för att bli klara i tid?

Fråga: Vår entreprenad har kantats av en rad olika problem. Nu ligger vi efter tidplan och vår beställare kräver att vi ska skjuta till mer personal. Måste vi göra det? Kan vi i så fall få mer betalt? Vårt avtal hänvisar till ABT 06.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad kan jag göra för att minska risken för uteblivna betalningar?

Fråga: Vi utför arbeten åt byggföretag och under den senaste tiden har vi märkt att många företag har svårt att betala våra fakturor i tid. Vissa har även gått i konkurs. Finns det något som vi kan göra eller bör tänka på för att minska risken för uteblivna betalningar och dåliga projekt?

Du måste vara inloggad för att kunna se svaret på frågan.
Vilken dröjsmålsränta har jag rätt till?

Fråga: Jag har tröttnat på en kund som aldrig betalar i tid. Nu har återigen en faktura förfallit utan att betalning inkommit. Jag vill därför lägga på ränta på den påminnelsefaktura jag nu ska skicka. Vilken dröjsmålsränta har jag rätt till? Vi har inte något skriftligt avtal avseende de fakturerade arbetena men det står på våra fakturor att vi tar ut 24 procent i dröjsmålsränta.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Måste jag betala vitet?

Fråga: Jag har utfört en totalentreprenad åt min beställare. Min entreprenad försenades på grund av en sidoentreprenör som är anlitad av min beställare. Jag anmälde hinder direkt. Min entreprenad godkändes vid den försenade slutbesiktningen. Nu alldeles efter slutbesiktningen kräver beställaren vite från mig. Måste jag betala? ABT 06 gäller.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad har jag för ansvar för fel mot slutkunden när vår beställare har gått i konkurs?

Fråga: Vi utförde en installationsentreprenad i en nybyggnation för cirka ett år sedan på beställning av ett byggbolag. Byggbolaget gick i konkurs strax efter att entreprenaden var färdigställd och nu vänder sig slutkunden direkt mot oss med en reklamation avseende ett av våra arbeten. På grund av konkursen fick vi inte full betalning för arbetet och därför anser vi oss inte skyldiga att åtgärda felet. Vad gäller?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Beställaren invänder mot fakturan först efter att den förfallit till betalning – vad gäller?

Fråga: Vi gjorde ett jobb på löpande räkning. När fakturan förföll betalade inte beställaren. Först en månad efter fakturans förfallodatum återkommer beställaren och meddelar att vårt pris är för högt. Kan beställaren vänta så länge med att invända mot fakturan?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Har jag rätt att häva vid företagsrekonstruktion?

Fråga: Under sommaren har mitt företag utfört arbeten åt en beställare, som hela tiden varit sen med betalning. Mina fakturor förfaller gång på gång och betalning kommer inte in förrän jag påminner om detta.
Just nu är flera fakturor obetalda, varför det blivit fråga om stora belopp. Igår fick jag dock veta att min beställare precis ansökt om företagsrekonstruktion. Med andra ord är det inte sannolikt att jag kommer få full ersättning för de fakturor som är obetalda sedan en tid tillbaka.
Har jag möjlighet att häva avtalet med min beställare på grund av de fakturor som inte betalats? Det skulle vara bra om jag kan använda alla mina montörer i andra projekt.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan besiktningsmannen förlänga vår garantitid?

Fråga: Vi har utfört en golvvärmeentreprenad. Vid slutbesiktningen meddelade besiktningsmannen att han förlängde garantitiden med ytterligare 5 år eftersom vi missat upprätta egenkontroller. Kan besiktningsmannen verkligen göra detta?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Måste vi fixa garantifelen?

Fråga: Vi utförde arbeten i en fastighet som tillhör en bostadsrättsförening. Vi var underentreprenörer åt ett byggföretag och hade avtalat om AB 04. Byggföretaget gick under garantitiden i konkurs. Bostadsrättsföreningen har sagt att vi måste fixa garantifelen. Måste vi det?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Arbetsområdet är belamrat – vad gör vi?

Fråga: Vi är en av flera entreprenörer som arbetar i ett nybyggnadsprojekt. Enligt tidplanen ska vi utföra arbeten på våningsplan tre den här veckan. Men våningsplan tre är belamrat med byggmaterial från en av våra sidoentreprenörer. Vi kan knappt ta oss in på våningsplanet, än mindre utföra våra arbeten. Det här gör att vi blir försenade och drabbas av merkostnader. Vad ska vi göra? AB 04 gäller.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan vi dra oss ur det förödande avtalet?

Fråga: Vi har ett pågående ramavtal med en kommun och avtalet kommer att löpa åtminstone ett år till. Vi vann upphandlingen och blev rangordnade som etta i turordningen tack vare att vi kunde lämna ett så lågt pris. Sedan upphandlingen gjordes har dock omvärlden och det ekonomiska läget förändrats. Vi behöver se över vilka kunder och kontrakt vi har, så att vi kan överleva en befarad lågkonjunktur. Vi inser att ramavtalet riskerar att vara förödande för oss. Går det att dra sig ur det?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Borde jag säga till om fel i upphandlingen?

Fråga: Vårt bolag har precis deltagit i en offentlig upphandling, men kontraktet tilldelades ett annat bolag. Under anbudstiden upptäckte vi flera fel i upphandlingsdokumenten. Vi valde dock att inte säga något om detta, eftersom vi tänkte att vi istället kan använda oss av felen för att överpröva upphandlingen om vi inte vinner. Borde vi ha sagt något om felen i upphandlingsdokumenten redan under anbudstiden?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Måste jag avhjälpa felet?

Fråga: Nyligen genomförde vi en totalentreprenad där vi ansvarade för montage av samtliga installationer. Vid slutbesiktningen upptäckte besiktningsmannen att vissa av våra installationer monterats något högre upp på väggen än vad som framgår av handlingarna. I praktiken innebär detta inte några problem för funktion eller på annat sätt, men det ser kanske inte riktigt lika snyggt ut.

Nu kräver vår beställare att vi ska avhjälpa detta genom att vi skruvar ner och monterar om stora delar av våra installationer. Det kommer att ta mycket lång tid och medföra stora kostnader för oss. Vi håller med om att det är fråga om fel, men måste vi verkligen avhjälpa felet när allt ändå fungerar som det ska och inte medför några problem i övrigt?

AB 04 gäller för entreprenaden.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Beställaren betalar inte – vad gör jag nu?

Fråga: Jag har problem med en beställare som inte betalar sina fakturor från mig. Vi har avtalat om ABT 06 och att entreprenaden ska göras på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen men med ett avtalat timpris för arbetare. Beställaren säger att han inte tror att jag har haft de kostnader och den tidsåtgång som jag har fakturerat. Oavsett det menar han att det åtminstone gått åt oskäligt många timmar. Vad gör jag nu?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan vi undvika att fastna i konkursfällan?

Fråga: En av våra beställare gick nyligen i konkurs och det blev en rejäl smäll för oss. Nu har vi chans på ett annat stort jobb som vi tror skulle kunna bli en riktigt bra affär, men det ryktas om att även den beställaren har svajig ekonomi. Hur undviker vi att gå i samma fälla igen?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Behöver jag verkligen skriva dagbok?

Fråga: Av AB 04/ABT 06 följer krav på att jag som entreprenör ska föra dagbok, men måste jag verkligen det och vad fyller det för funktion?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Försenat material – vad gäller då?

Fråga: Vi utför en entreprenad på AB 04 och har fått problem med materialleveranser. Vi har beställt det aktuella materialet i god tid enligt konstens alla regler, men leverantören säger nu att det blir försenat. Både vi och leverantören har ringt runt för att se om någon annan kan få fram materialet i tid, men det verkar vara omöjligt. Vad gäller då?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad kostar tvisten?

Fråga: Jag har en kort fråga. Vad kostar det att få en tvist med en kund avgjord i domstol?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Jag vill återkalla min offert - får jag det?

Fråga: Jag har för några veckor sedan lämnat en offert med fastpris. Eftersom materialpriserna har ökat på sistone vill jag föreslå ett nytt pris och meddela beställaren att min offert inte längre gäller. Kan jag återkalla offerten? Är det tillåtet?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad ska vi göra när vår beställare har gått i konkurs?

Fråga: I en pågående entreprenad enligt AB 04 har vår beställare, ett byggbolag, gått i konkurs. Vi undrar vad som är viktigt att tänka på nu?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Sen faktura – måste jag betala?

Fråga: En underentreprenör utförde arbete åt oss för ca sju månader sedan. Det har varit tyst från underentreprenören sedan dess fram till häromdagen då jag plötsligt fick en faktura. Är det inte för sent att fakturera nu?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan jag få ersättning för att materialet blir dyrare?

Fråga: För några månader sedan påbörjade vi ett projekt, som beräknas vara färdigt först till årsskiftet. Vi har avtalat om att reglerna i AB 04 ska gälla för entreprenaden. När vi räknade på jobbet och kom överens om kontraktssumman utgick vi förstås från de materialpriser som gällde då. Under den senaste tiden har dock priserna på material ökat kraftigt, vilket leder till ökade kostnader för oss. Vi har ju fortfarande inte köpt in allt det material som vi kommer behöva i projektet och när allt nu blivit dyrare än vi räknat med riskerar vi att gå med förlust.

Kan vi på något sätt begära ersättning från vår beställare för att våra inköpskostnader för material har ökat?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vem ansvarar för skada på entreprenaden under entreprenadtiden?

Fråga: Vi utför en installationsentreprenad åt ett fastighetsbolag. I AF-delen står det att fastighetsbolaget ska se till att väderskydd är monterat under den period vi utför våra arbeten. Förra veckan regnade det ordentligt en natt och det visade sig dagen efter att väderskyddet var trasigt. Det ledde till att vissa arbeten som vi hade utfört blev förstörda. Fastighetsbolaget säger nu att det står i AB 04 att vi är ansvariga för skadan på våra arbeten. Stämmer det?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Måste jag underrätta beställaren om ÄTA?

Fråga: Under hela vintern har vi utfört arbeten för ett kommunalt fastighetsbolag som håller på att renovera alla installationer i en förskola. Vi utför våra arbeten som en totalentreprenad. ABT 06 är en del av vårt avtal.

Vid vårt senaste byggmöte kom vår beställare med önskemål om hur vi ska utföra våra arbeten. Det handlade till exempel om att vi ska använda ett särskilt fabrikat för vissa varor i installationerna, eftersom deras driftsorganisation är van vid att hantera just detta fabrikat. Detta antecknades i byggmötesprotokollet. Sedan har vi följt deras instruktioner genom att installera enligt deras önskemål.

När vi nu har skickat en ÄTA-faktura bestrider vår beställare denna. De påstår att de inte förstod att deras önskemål skulle leda till en ÄTA, och att vi borde ha uppmärksammat dem på detta. Vad gäller? Har vi inte rätt att bara utföra enligt deras önskemål?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan beställaren ta upp fel som besiktningsmannen missat?

Fråga: Vi har nyligen avslutat en rörentreprenad i ett kontor. AB 04 gäller. Nu, nästan ett halvår efter godkänd slutbesiktning, har beställaren hört av sig och menar att vi har fel blandare på WC. När vi går igenom entreprenadhandlingarna inser vi att vi använt en annan blandare än vad handlingarna föreskriver. Men vid slutbesiktningen sades inte ett ord om att blandarna skulle vara felaktiga. Vi tycker att besiktningsmannen borde ta tagit upp det här vid slutbesiktningen, blandarna var ju fullt synliga. Har beställaren rätt att påtala det här så lång tid efter slutbesiktning?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan vi få betalt för ÄTA när skriftlig beställning saknas?

Fråga: Vi har utfört en entreprenad för en beställares räkning enligt bestämmelserna i AB 04. Under entreprenaden bad beställaren muntligen om att vi skulle utföra ett visst arbete. Vi uppfattade det som ett ÄTA-arbete och förstod det som att vi var överens med beställaren om det och att vi därför skulle få mer betalt. Nu hävdar beställaren att vi inte kommer få någon tilläggsersättning, eftersom det inte finns någon skriftlig beställning. Är det omöjligt för oss att få betalt?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Får man ta betalt i förskott i en entreprenad?

Fråga: Vi är mitt uppe i en förhandling med en beställare om ett stort jobb som vi ska utföra. Det är en totalentreprenad enligt ABT 06. I arbetena ingår ganska mycket material som måste specialtillverkas och som kostar stora pengar. Vår materialleverantör vill därför ha en hel del betalt i förskott och vi vill om möjligt att vår beställare därmed också ska betala oss en del i förskott. Vi har helt enkelt inte möjlighet att ligga ute med så stora pengar under så lång tid som det blir frågan om. Men vår beställare säger att det inte är möjligt att få betalt i förskott i en entreprenad.

Vad gäller? Kan vi avtala om att få en del av kontraktssumman i förskott?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan jag begära besiktning när beställaren tar del av entreprenad i bruk?

Fråga: Vi är på väg att bli färdiga med en entreprenad där vi utför installationerna vid en nybyggnation, men en del arbeten återstår att göra. Nu begär plötsligt vår beställare att få ta entreprenaden i bruk genom att börja flytta in i vissa delar. Har beställaren rätt att göra det? Kan vi i sådana fall begära en besiktning? ABT 06 gäller mellan oss.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Varför pratas det så mycket om standardavtalen?

Fråga: Varför pratas det så mycket om standardavtalen? I många av de frågor som tagits upp här pratas det om standardavtalen AB 04 och ABT 06. Men jag använder nästan aldrig dem i entreprenaderna som jag gör. Är det ett problem?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
När måste jag skicka hinderanmälan pga coronaviruset?

Fråga: Just nu utför vi en entreprenad och arbetena flyter på som vanligt. AB 04 gäller mellan oss och vår beställare. Men vi funderar på vad som gäller angående anmälan av sådana hinder som kan uppkomma på grund av corona-krisen. Vår entreprenad är alltså inte påverkad av coronaviruset i nuläget, men kanske måste vi underrätta vår beställare om att det skulle kunna uppkomma hinder senare under entreprenaden? Till exempel för att våra montörer kan bli sjuka eller för att det kan börja strula med leveranser av material och varor?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad gäller om jag inte kan påbörja mina arbeten i tid?

Fråga: Vi har ett avtal med ett byggbolag om att koppla samman en nyproducerad byggnads VA med det kommunala nätet. Det är en utförandeentreprenad enligt AB 04. I vårt kontrakt står det att våra arbeten ska påbörjas den 1 april men nu visar det sig att markentreprenören, som är en sidoentreprenör till oss och är den som ska förbereda för våra arbeten, är försenad. Vi kommer enligt vår beställare inte att kunna börja arbetena förrän tidigast i mitten av maj.

Vad gäller? Har vi rätt till tidsförlängning och vad gör vi med de merkostnader som vi drabbas av?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Får beställaren anlita någon annan för att utföra ÄTA-arbeten?

Fråga: Vi är underentreprenör åt ett byggbolag och ska utföra elinstallationerna i en nyproduktion av ett bostadshus. Det är en totalentreprenad och ABT 06 gäller mellan oss.

Nu visar det sig att vår beställare har kontaktat en konkurrent till oss för att montera ytterbelysning på cykelgaraget på innergården. Det glömde man att ta med i handlingarna när vi handlades upp, men nu tycker beställaren att det blir för dyrt att anlita oss för det här jobbet.

Kan beställaren verkligen göra så?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad är ”självkostnadsprincipen” i AB 04?

Fråga: För ett tag sedan utförde vi ett arbete åt en fastighetsägare. Det var ett brådskande arbete, varför vi kom överens om att alla arbeten skulle utföras på löpande räkning ”enligt självkostnadsprincipen i AB 04”. Inga timpriser avtalades.

Vi håller nu på att sammanställa vår faktura. Det har gått åt ganska många arbetstimmar. Eftersom inga timpriser avtalades, så vet vi inte riktigt hur mycket vi får ta betalt för vår arbetstid.

Vad innebär egentligen ” självkostnadsprincipen i AB 04” och hur ska man då ta betalt?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Måste jag tåla tio procent ÄTA-arbete utan rätt till tidsförlängning?

Fråga: Jag har tidigare alltid fått höra att jag som entreprenör måste tåla ÄTA-arbeten upp till tio procent av kontraktssumman och att jag alltså inte har rätt till tidsförlängning. På senare tid har jag dock hört flera personer påstå att det inte stämmer. Vad är det egentligen som gäller?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Har vi rätt att ta tillbaka materialet om byggaren har gått i konkurs?

Fråga: Under en pågående entreprenad har byggaren som vi arbetar för gått i konkurs. Har vi rätt att ta tillbaka material från arbetsstället?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Hur går vi vidare för att få betalt?

FRÅGA: Vi har gjort ett jobb hos en kund som vi har fakturerat kunden för. Fakturan har inte betalats trots att vi har skickat en betalningspåminnelse och vi har inte heller hört något från kunden. Vi anser att vi har rätt till betalning enligt den faktura vi har ställt ut. Hur kan vi gå vidare för att få betalt för det arbete vi har utfört?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Är konsultens ansvarsbegränsning giltig?

Fråga: Vi utför just nu en mindre entreprenad där vi har projekteringsansvar för vissa tekniska lösningar. För att få hjälp med projekteringen har vi anlitat en teknisk konsult. Mellan oss och konsulten gäller ABK 09.

Vid det senaste projekteringsmötet upptäckte vi att det finns omfattande fel i de handlingar som konsulten upprättat. Dessa fel medför att många av våra arbeten måste göras om. Vi uppskattar att våra merkostnader på grund av felen kommer att uppgå till minst 500 000 kronor.

Vår konsult har informerats om vårt krav och medger att han har gjort fel. Emellertid vill han inte ersätta hela vår kostnad. Han påstår att hans ansvar är begränsat, eftersom han i sitt anbud har skrivit in följande text:

”Konsultbolagets sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsat till arvodets storlek, dock högst 120 prisbasbelopp.”

Gäller detta verkligen? I sådana fall kommer vi inte få ersättning för någon större del av våra kostnader, eftersom konsulten hittills bara har fakturerat cirka 50 000 kronor och projekteringsarbetet i princip är avslutat.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
I vilken mån kan beställaren hålla inne betalning, om man kommit överens om betalningsplan?

Fråga: Vi har nyligen börjat utföra arbeten i en renoveringsentreprenad. ABT 06 har avtalats mellan oss och vår beställare, och vi har kommit överens om en betalningsplan för vår kontraktssumma.

För lite mer än en månad sedan skickade vi vår första faktura. Det fakturerade beloppet avser endast kontraktsarbeten och stämmer helt överens med betalningsplanen.

På fakturans förfallodag inkom en betalning från vår beställare. De hade dock inte betalat hela det fakturerade beloppet. När vi kontaktade beställarens ombud uppgav han att anledningen till detta är att de kommer att innehålla 10 % av varje faktura som säkerhet för avhjälpande av eventuella fel i vår entreprenad.

Har de verkligen rätt att göra på detta sätt?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad innebär ett budgetpris?

Fråga: Ni har tidigare tagit upp en fråga om vad som gäller när en entreprenör har lämnat en ungefärlig prisuppgift till en privatperson. Juristen svarade då att en ungefärlig prisuppgift inte får överskridas med mer än 15 % enligt konsumenttjänstlagen. Jag jobbar väldigt sällan åt privatpersoner, utan har i stort sett bara företagskunder. Normalt gäller AB 04 eller ABT 06 för de entreprenader jag utför. Finns det någon motsvarande regel om ungefärlig prisuppgift i AB 04 och ABT 06?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Missade skicka faktura, är det för sent nu?

Fråga: Vi upptäckte precis att vi missat att fakturera kunden i en entreprenad vi färdigställde för två år sedan. Är kunden fortfarande skyldig att betala om vi skickar fakturan nu, eller är det för sent?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Ingår de extra dricksfontänerna i vårt fasta pris eller är det en ÄTA?

Fråga: Vi utför en entreprenad i en skola och har hamnat i diskussioner med beställaren om hur många dricksfontäner som ingår i vårt fasta pris. Det har visat sig att det står olika uppgifter i förfrågningsunderlaget. I rambeskrivningen står det att det ska vara 4 stycken dricksfontäner, men på ritningen finns det 6 stycken inritade. Vi har bara räknat med 4 stycken i vårt pris men beställaren vill nu att vi installerar 6 stycken. AB 04 gäller. Har vi rätt till ÄTA-ersättning?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan entreprenören ha något ansvar för beställarens konsult?

Fråga: Vi har för avsikt att lämna anbud i en entreprenad där vår beställare föreskrivit att ABT 06 ska gälla mellan oss. Trots detta har beställaren i förfrågningsunderlaget tagit med flera handlingar, till exempel ritningar och beskrivningar, som redan har projekterats färdigt av deras konsult.

Vilket ansvar har vi för att deras konsults projektering är rätt, och vad ska vi räkna på vid eventuella motstridigheter mellan handlingarna i förfrågningsunderlaget?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Övertar jag allt garantiansvar?

Fråga: Hej, jag har fått en förfrågan om att gå in i ett projekt och slutföra ett jobb som en annan entreprenör har påbörjat. Det är en utförandeentreprenad på AB 04. Jag har dock hört rykten om att jag i så fall tar över garantiansvaret för det som den tidigare entreprenören har utfört. Stämmer det?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Är vi bundna av vårt anbud?

Fråga: Vi har nyligen skickat ett anbud för en entreprenad till en beställare och vet ännu inte om vi kommer att få jobbet. Nu har vi dock fått ett erbjudande från en annan beställare om ett jobb som vi skulle vilja ta. Kan vi göra det och vad gäller i så fall rent juridiskt om den första beställaren tackar ja till vårt anbud? Vi har förmodligen inte möjlighet att utföra båda entreprenaderna.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Kan jag få ersättning för avbeställningen?

Fråga: Vi är under pågående entreprenad. Vår beställare har nu plötsligt avbeställt de blandare som ingick. När avbeställningen gjordes hade jag redan köpt in och hunnit få blandarna levererade. Det här innebär förstås extra kostnader för mig. Beställaren vill inte betala nånting alls för de blandare jag redan köpt in. Har jag rätt till någon ersättning? AB 04 gäller.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Vad har jag för ansvar för fel efter avslutad entreprenad?

Fråga: Vad har jag för ansvar för fel efter avslutad entreprenad? Är det skillnad mellan garantitid och ansvarstid?

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.
Gäller avsteget från AB 04?

Fråga: Vi har en pågående entreprenad åt en byggare. I de administrativa föreskrifterna fanns ett avsteg från en fast bestämmelse i AB 04, men avsteget stod inte med under kod AFC.111. Vi har hört att det måste finnas en hänvisning till avsteget under den koden för att det ska gälla och därför räknade vi inte med det i anbudet. Byggaren menar nu att avsteget visst gäller, eftersom de även har skrivit in det i kontraktet.

Du måste vara inloggad för att ta del av svaret på frågan.

Kontakta oss - Tel: 08 762 76 00

1. Företagsrådgivning | 2. Entreprenadjuridisk rådgivning | 3. Medlemskap | 4. Övriga frågor