Hoppa till innehåll

Lönsamt företagande

Lönsamt företagande syftar till att stärka våra medlemmar i deras företagande och skapa förutsättningar för lönsamhet! De regionala föreningarna kan avropa nedan utbildningar/seminarier. Alla seminarier kan fås som fysiska träffar eller som webbinarier.

Om du är intresserad av någon av dessa seminarier

Om du är intresserad av någon av dessa seminarier kan du kontakta Mattias Morenius på 023 580 95 eller e-post mattias.morenius@in.se.

Den regionala föreningen står för inbjudan, ev. lokal och kost. Installatörsföretagen står för utbildningsmaterial och föreläsare inkl. ev. resor, övernattning etc.

Seminarier

Omvärldsrapporten – En trendspaning för installationsbranschen

Om seminariet: Installatörsföretagen har tillsammans med Kairos Future
tagit fram en trendspaning för installationsbranschen. I den belyser vi ett stort antal trender som kommer påverka och utmana installationsbranschen de kommande åren. Men med utmaningar skapas också nya möjligheter. På seminariet går vi igenom rapporten och visar hur ni som företag och bransch
kan dra nytta av affärsmöjligheterna.

Målgrupp: Företagsledare

Engagerade medarbetare

Om seminariet: Motivera dina medarbetare för att tillsammans prestera
bättre! Bättre arbetssätt får du genom att alla vet vad som gäller på företaget. Medarbetarguiden innehåller förslag på en företagspolicy, beskrivning av arbetsmiljöarbete, praktiska regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till. På seminariet går vi igenom guiden och hur du som företagare kan implementera den i ditt företag. Vi visar också hur du
genom en ”stanna-kvar-försäkring” kan få behålla din nyckelpersonal.

Målgrupp: Företagsledare och personalansvariga.

Resultat- och produktionsstyrning
(cirka 2 timmar)

Om seminariet: Seminariet ger en kort första inblick i resultat- och produktionsstyrning. Seminariet ger en inblick i dom olika delarna i produktionsstyrning bl.a. inköp, projektplanering, Äta hantering mm.

Resultatstyrning innebär att du:

  • Anger mål (Budget)
  • Följer upp resultatet och utvärderar
  • Gör en bedömning som kan ligga till grund för åtgärder

Målgrupp: Riktar sig till det mindre företaget, projektledare, företagsledare och ekonomer.

Grundläggande ekonomi för småföretag
(cirka 30 minuter)

Om seminariet: Få förståelse och kontroll över företagets kostnader och
lägg en grund för ett lönsamt företag! Vi går igenom kostnader och intäkter och hur du på ett enkelt sätt räknar fram vad dina montörer kostar och vad du behöver ta betalt av dina kunder.

Målgrupp: Framförallt småföretagare, ägarledda företag.

Behörig installatör fastighetsnät – Kvalitetsstämpel som säkrar fastighetsnät

Om seminariet: I takt med att fastighetsnäten blir en allt viktigare del av fastigheten och bärare av flera fastighetsfunktioner ställs helt nya krav på utförande och kompetens. Det handlar om att bygga en standardiserad infrastruktur som kan koppla samma fastighetens tekniska system så som larm, kommunikation, fastighetsautomation och styrning samt även strömförsörjning. Därför har Installatörsföretagen tagit fram ”Behörig installatör fastighetsnät”. Vi går igenom vad det innebär, varför man ska certifiera sig samt hur det går till.

Målgrupp: företagsledare, personalansvariga.

Moderna fastigheter – nya möjligheter
(cirka 2 timmar)

Om seminariet: En modern fastighet kan bestå av upp till 70 olika tekniska
system som behöver samverka för effektiv drift och användning. Digitaliseringen och IoT öppnar upp för många nya möjligheter men ställer också förändrade krav. Hur kan man med ny teknik skapa nya affärer baserade på behoven energieffektivisering, ökad trygghet och bekvämlighet samt förenklad drift. Vi tittar på vilka krav och standarder och andra förutsättningar finns det att luta sig på för att möjliggöra detta genom digitalisering, fastighetsautomation och IoT.

Målgrupp: företagsledare, projektledare främst inom el, tele men även VVS då det rör alla tekniska system i fastigheterna.

Rekrytera rätt!

Om seminariet: Att man som företag har rätt kompetens blir bara viktigare och viktigare! Vi går igenom hur du kan skapa en rekryteringsprocess som gör att du hittar de du vill hitta! Du får handfasta tips och råd hur du ska göra för att få en rekryteringsprocess som kommer att hjälpa dig att hitta dina nya medarbetare.

Målgrupp: Företagsledare, personalansvariga, rekryterande chefer.