Hoppa till innehåll

Engagera dig och höj statusen för våra yrken

Dagens elever är framtidens medarbetare och de kommer snart att bestämma sig för vad de vill jobba med. Då är det viktigt att de har blivit inspirerade och fått en inblick i framtida yrken.

Här har vi samlat information och tips till dig som medlem med allt du behöver veta om hur du kan engagera dig och höja statusen för våra yrken. Gör dig själv och ditt företag en tjänst, sätt ett gott exempel och ge det lilla extra.

Du som företagare har flera möjligheter att engagera dig i och samverka med skolor på både grundskolenivå och gymnasienivå. Här är några exempel på vad du kan göra på ditt företag;

  • Delta som representant för din bransch på skolans öppna hus. Där finns möjlighet att påverka föräldrar genom att visa upp alla yrken vi erbjuder
  • Delta i uppstartsveckor när skolorna tar emot nya elever. Att välkomna eleverna till branschen får dem att känna en branschtillhörighet redan i skolan.
  • Erbjuda studiebesök där eleverna kan få motivation att jobba ännu hårdare i skolan. Ju mer kvalitetstid eleverna tillbringar ute i arbetslivet under gymnasietiden, desto bättre förberedda är de för ett yrkesliv.
  • Gästspel. Alla skolor välkomnar gästföreläsare och ”gästlärare” som inspiratörer.
  • Erbjud kompetensutveckling för lärare på ditt företag. Du kan även ta emot prao-elever, praktikanter eller sitta som branschrepresentant i programråd på gymnasieskolan.

Nedan finner du mer information om olika praktikvarianter och hur du som företagare ska gå till väga.

Olika praktikvarianter

Prao

En eller flera perioder under högstadiet är det dags för prao. Det är oftast första kontakten en elev har med det riktiga arbetslivet. En möjlighet för dem att lära sig hur ett jobb fungerar. Och en möjlighet för oss att inspirera dem till att välja vår väg i gymnasievalet. Skolverket har sammanställt mer information specifikt för dig som arbetsgivare så att du ska vara väl förberedd för att ta emot elever på din arbetsplats.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Detta motsvarar en stor del av elevernas utbildning i yrkesämnena. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. En elev ska ha en handledare på arbetsplatsen som har nödvändiga kunskaper och som i övrigt bedöms vara lämplig. Ditt företag har säkert någon gång tagit emot en gymnasieelev. Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska ta emot dem på bästa sätt och vad gymnasieskolan förväntar sig. Skolverket har därför tagit fram en nationell handledarutbildning – som du som tar emot elever från gymnasieskola på APL eller arbetar med gymnasielärling kan ta del av.

Programråd

För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns tre sorters programråd – nationella, regionala och lokala. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna ska motsvara arbetslivets behov bättre. Kontakta din närmaste gymnasieskola och erbjud dem att du gärna sitter med i det lokala programrådet för EE eller VF programmet.

Även våra yrkesnämnder har bra tips:

Ledningsgrupp med bransch-representanter på YH-nivå

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningar på YH-nivå är via ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens. Se Myndigheten för Yrkeshögskolans information om ledningsgruppsarbete.