Hoppa till innehåll

Servisledningar

Installatörsföretagen har tillsammans med Svensk försäkring, Svenskt Vatten och Säker Vatten tagit fram två broschyrer om servisledningar som är riktade till fastighetsägare - "Bygga nytt eller bygg om" och "Ta hand om ditt ledningsnät".

Nedan finner du de två broschyrerna om serviceledningar.

Bygga nytt eller bygga om

För att du ska få fräscht dricksvatten i kranen samtidigt som ditt avloppsvattenleds bort utan problem är det viktigt att rörinstallationerna, de så kallade serviserna, på tomten utförs korrekt. Det är också förutsättningen för att fastighetens vatten och avlopp ska få anslutas till det kommunala ledningsnätet när du bygger om eller bygger nytt.

Denna broschyr vänder sig till byggherrar, som kan vara både byggföretag och privatpersoner. Den beskriver de olika stegen i byggprocessen, och några av de förutsättningar för VA-projekteringen som måste uppfyllas innan fastigheten får anslutas.

Bygga nytt eller bygga om (pdf 2,6 MB)

Ta hand om ditt ledningsnät

De syns inte, och märks kanske först när det blir problem som stopp i avloppet, vattenläckor eller källaröversvämning. Därför är det är lätt att glömma bort vatten- och avloppsledningarna, de så kallade serviserna, som är nergrävda på tomten. Som fastighetsägare är du dock ansvarig för att serviserna fungerar som de ska, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden.

I den här broschyren får du information om hur du sköter och underhåller ditt ledningsnät. Den beskriver också vad du kan göra för att minska riskerna för vattenläckor och översvämningar.

Ta hand om ditt ledningsnät (pdf 2,8 MB)