Hoppa till innehåll

SBUF 14122 BIP AI för VVS i tidiga skeden

Detta projekt visar vilken nytta man kan ha av AI i projektering av installationer redan från arkitektmodell. Vi vill stimulera till effektivisering av arbetssätt genom exempel.

Med hjälp av artificiell intelligens, AI, beräknas tappvatten och rördragning i en byggnad på en bråkdel av arbetstiden jämfört med traditionellt arbetssätt.

Genom maskininlärning kan man få förslag till i vilka rum som installationer behövs och få intervall för lämpliga flöden. Därefter har rördragning lagts till. Vi har testat genom tillämpning i verkliga byggprojekt. I exempel spar man ca 90% av arbetstiden.

www.bipkoder.se under AI finns detaljerad instruktion, men kortfattat fungerar det så här:

  • Man lägger en IFC-fil från en Arkitektmodell för en byggnad på bildskärmens flik BIP AI.
  • Information om flöden för tappvatten (och tilluft) visas dels på bilder med blå färg för respektive rum, dels förslag till flöden i Excelark.
  • Rördragning på våningsplan mellan schakt och rum med tappställen kan optimeras med hjälp av AI som baserats på hur myror finner kortaste vägen till stacken från platser där de hittat mat.

Programvaror har utvecklats av Per Ström, Avantec och är gratis tillgängliga för branschen som en grund för idéskapande och för vidare utveckling av vem som helst med kunskap och intresse. De är inte färdiga för användning av vilka användare som helst utan ska i detta projekt visa nyttan av nya arbetssätt.

Mer information från tidigare byggprojekt behöver samlas in för att ge en bättre grund via maskininlärning.

SBUF slutrapport

BIP AI för VVS i tidiga skeden #14122

Kontakt