Hoppa till innehåll

Marknadsläget

Konjunkturrapporten Marknadsläget ges ut två gånger per år, vår och höst. Den beskriver de omvärldsfaktorer och tendenser som påverkar affärsklimatet i installationsbranschen just nu. Men också hur prognosen ser ut framåt.

Målet är att göra det lättare att ta till sig vad som händer i installationsbranschen och vad som påverkar våra medlemmars affärer. Vilka påverkansfaktorer blir viktigast för er att bevaka? Och hur tar ni bäst till vara på de möjligheter som trots allt finns? Rapporten ger även en fördjupad insikt utifrån fyra teknikområden; el, värme och sanitet, ventilation samt kommunikation och säkerhet.

Marknadspuls – kortare temperaturmätningar

Som ett komplement till Marknadsläget publiceras kortare lägesrapporter kallade Marknadspuls. De släpps när det sker större förändringar på marknaden som påverkar installationsbranschens förutsättningar.

För att få en så fullständig bild som möjligt av det rådande konjunkturläget och marknadens tillstånd rekommenderar vi att läsa såväl Marknadsläget som eventuellt kompletterande Marknadspuls.

Marknadsläget våren 2024

Vår senaste konjunkturrapport visar hur det halverade bostadsbyggandet nu får effekter på installationsbranschen, något som ser ut att hålla i sig under hela 2024. Men den beskriver också hur många installationsföretag nu flyttar blicken mot den inte lika konjunkturkänsliga marknaden service och underhåll.

Marknadsläget hösten 2023

I vår senaste konjunkturrapport beskriver vi hur höga räntor och en pressad bygg- och fastighetsmarknad skapar utmaningar i vår bransch. Men även hur energieffektivisering och effektstyrning skapar nya affärsmöjligheter.

Marknadspuls feb 2023: Varselvåg och oro i byggsektorn

Varslen inom byggsektorn ökar och bostadsbyggandet förväntas minska kraftigt under 2023. Vad innebär det för installationsföretagen och hur kan effekterna mildras?