Hoppa till innehåll

Vad är smart rekrytering?

Bakgrunden till varför du och andra driver företag är högst individuell men det finns en gemensam nämnare mellan er – att ni vill tjäna pengar. Sannolikt rekryterar du smart men kan det vara så att du kan bli än smartare i din rekrytering och att det skulle kunna bidra till ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet?

Hur skiljer sig smart rekrytering från "vanlig" rekrytering? Smart rekrytering utgår från behovet av kompetens för en viss roll eller funktion, där vi ser olikheter som styrkor som bidrar till högre engagemang, ökad trivseln och att vi når fler kundgrupper.

- Med vår rekryteringsmodell har trivseln ökat i vårt företag och rent ekonomiskt har det aldrig gått bättre, säger Andreas Lavrell som är vd Nytorp Energy Group.

Innan vi går djupare in på ämnet behöver vi först definiera vad kompetens är eftersom det är grundläggande. Kompetens syns inte på ytan – det är en samling förmågor, kunskaper och egenskaper.

Ingen slentrian vid smart rekrytering

Handen på hjärtat, hur ofta tror du arbetsgivare rekryterar kommande medarbetare med slentrianmässiga formuleringar, floskler och irrelevanta skall-krav?

Det vanligaste namnet på företagsledare i Sverige år 2021 var Anders. Flertalet studier visar att det är så för att Anders rekryterar Anders som rekryterar Anders som i sin tur rekryterar Anders. Det behöver i sig inte vara fel att Anders rekryterar Anders om det bygger på att Anders har bästa kompetensen för uppdraget och inte anställs för att Anders av slentrian anställde ännu en Anders.

Dessvärre visar studier att det ofta är förutfattade meningar, och slentrian, som ligger till grund för att Anders rekryterar Anders. Inte affärsmässiga beslut som grundar sig i vem som bäst kompletterar organisationen utifrån sin kompetens. Med Smart Rekrytering är vårt fokus att skapa företag som både är attraktiva som arbetsgivare och för sina kunder.

- Vår verksamhet skulle stagnera och vi hade gått miste om den fantastiska sammanhållning och den fina utveckling vi haft sen vi började med smart rekrytering, säger Peter Bengtsson som är vd MSI Motala AB.

Olikheter är styrkor vid smart rekrytering

Vid Smart Rekrytering utgår vi alltså inte från några slentrianmässiga formuleringar, floskler eller irrelevanta skall-krav. Vi börjar med en inventering av vårt företag för att finna ut vilken kompetens som bäst kompletterar den befintliga. Tänk så här.

Alla företag behöver sälja in sitt erbjudande till kunder, producera/leverera tjänsten eller varan som de sålt till kunden och ha god ordning på ekonomi/administration. Men alla medarbetare kan inte vara bra på allt så frågan vi ställer oss vid Smart Rekrytering är hur vi tillsammans ska bli bäst.

I ett företag behöver vi därför medarbetare som är duktiga på att sälja och göra bra affärer. Vi behöver också medarbetare som är duktiga på kundvård av befintliga kunder – för det kostar generellt mer att hitta nya kunder än att behålla och få fler affärer av befintliga. Dessutom behöver vi medarbetare som är duktiga och effektiva på att utföra det vi sålt in. Och så vidare

Attrahera kunder genom att se olikheter som styrkor

Vi ser idag en utmaning med att klara både nuvarande och framtida kompetensbehov. Det är därför nödvändigt att vi breddar vår sökning efter kompetens och rekryterar medarbetare som speglar invånarna. Genom att medarbetarna också speglar invånarna kan vi attrahera fler köpstarka kunder.

Ett exempel är ett installationsföretag som utför servicearbeten och som medvetet rekryterar medarbetare med olika språkkunskaper. Med ett sådant enkelt trick har de tagit en större del av marknaden, de kan utföra arbetet i högre grad utifrån kundens behov samtidigt som de ökar merförsäljningen. Detta bara genom att möta kunden där kunden är språkmässigt. Om det installationsföretaget ökat sin lönsamhet? Ja, märkbart och på kort tid!

Möjligheten att rekrytera smart kan appliceras på företag i alla storlekar. Ja, det kan när du läser till exempel om steget att skapa kunskap i organisationen kännas som att det är något stort och svårt. Det behöver det inte vara och det är väl investerad tid.

Smart rekrytering för alla

Oavsett om du ska rekrytera en ny medarbetare nu eller i framtiden så kommer en attraktiv arbetsplats vara gynnsamt för dig eftersom vi alla helst söker oss till inkluderande arbetsplatser: arbetsplatser med medarbetare som trivs är effektivare vilket med andra ord i sig bidrar till ökad konkurrenskraft och lönsamhet!

- Jag väljer att fokusera på framtiden och nuet. Det känns mycket mer upplyftande och skillnaden är anmärkningsvärd och resultatet är beviset på att smart rekrytering funkar, säger Andreas Lavrell, vd Nytorp Energy Group.

Nästa steg i processen

Nästa steg handlar om att du och ditt företag ska komma igång med smart rekrytering. Här guidar vi dig vidare i de olika stegen i processen:

Er företagskultur
Smart Rekrytering börjar redan innan rekryteringsprocessen. Ett gott rykte sprider sig snabbt, men ett dåligt sprider sig ännu snabbare. Läs mer >

Fler viktiga delar
Men hur ska du då göra för att gå från att rekrytera så som du alltid har gjort, till att faktiskt ta klivet och börja rekrytera smartare? Läs mer >

En del av företagskulturen

Smart Rekrytering börjar redan innan rekryteringsprocessen. Ett gott rykte sprider sig snabbt, men ett dåligt sprider sig ännu snabbare.

Så rekryterar du smartare

Men hur ska du då göra för att gå från att rekrytera så som du alltid har gjort, till att faktiskt ta klivet och börja rekrytera smartare? Här ger vi dig en processkarta som du kan använda för att komma vidare.

Filmer om smart rekrytering

Möt Andreas Lavrell, vd på Nytorp Energy Group, och Peter Bengtsson, vd på MSI Motala, som båda har ökat sin konkurrenskraft och lönsamhet genom att arbeta med Smart Rekrytering genom att de har byggt en inkluderande arbetsplats där olikheter ses som styrkor.