Hoppa till innehåll

Sveriges Elkraftentreprenörer

Sveriges Elkraftentreprenörer är en branschorganisation för elkraftentreprenörer som bedrivs i samverkan med Installatörsföretagen. Organisationen består av tio stycken företag med cirka 4 000 anställda.

Företagen i Sveriges Elkraftentreprenörer verkar inom Sveriges mest kritiska infrastruktur, elnät och elproduktion. För att nå Sveriges klimatmål, 100% förnybar elproduktion 2040 och 50% Arbetsmieffektivare energianvändning 2030, behövs omfattande investeringar i elnät, elproduktion, flexibilitetslösningar och lager. Företagen i Sveriges Elkraftentreprenörer är en viktig resurs för att det ska lyckas.

Branscharbetet bedrivs för närvarande inom tre huvudområden

  • Arbetsmiljö/Säkerhet
  • Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning
  • Goda näringsvillkor och branschutveckling

Organisationen har som ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i deras egenskap av entreprenörer inom elkraftområdet.

Organisationen är främst inriktad på att

  • vara ett samlande forum för allmängiltiga branschfrågor
  • arbeta för goda näringsvillkor och branschens utveckling
  • verka för sunda och ändamålsenliga affärsprinciper inom branschen
  • samarbeta med myndigheter och näringslivets organisationer inom energibranschen i Sverige och Norden
  • arbeta för att säkerställa relevant utbildning och kompetensutveckling för branschen
  • skapa intresse för branschen för att säkra rekryteringsbehov
  • vara opinionsbildare och remissinstans i branschgemensamma frågor

Företag

Abeka El & Kraftanläggningar AB
ATS Kraftservice AB
Craftor AB
Eltel Networks Infranet AB, division El
Energiservice i Skellefteå AB
Infratek Sverige AB/Omexom
Linjemontage i Grästorp AB
One Nordic AB
Puls Nätservice El AB
Vattenfall Services Nordic AB

Arbetsmiljö och säkerhet

Sveriges Elkraftentreprenörer arbetar proaktivt för att stärka säkerhetskulturen i branschen och har bland annat gjort ett gemensamt ställningstagande för att arbeta säkert.

Kvalitetssäkrad kompetensförsörjning inom elkraftbranschen

Inom elkraftbranschen finns det i dag ett stort behov av att anställa nya medarbetare som dessvärre inte finns tillgängliga.

Goda näringsvillkor och branschutveckling

Sveriges Elkraftentreprenörer bedriver påverkansarbete för att utveckla branschen och främja näringsvillkoren.

Nyheter inom elkraft