Hoppa till innehåll

Nyheter

Installatörsföretagens nyheter inom olika kategorier kan även filtreras på år.

Dags att betala medlemsavgiften

22 oktober 2020

Medlemskap Under de närmsta dagarna kommer du att få din medlemsfaktura som gäller medlemskapet för andra halvåret 2020. Fakturan ska vara betald senast den 2 december 2020.

Förhindra belastningsskador med Ergonomihjälpen

20 oktober 2020

Arbetsmiljö Nu är det europeiska arbetsmiljöveckan för att öka medvetenheten om arbetsrelaterade belastningsskador. Belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till längre sjukskrivningar i vår bransch och beror ofta på tunga, felaktiga lyft eller ensidigt och repetitivt arbe...

Har du reviderat din UE-förteckning?

15 oktober 2020

Arbetsgivarfrågor Byggnads har aviserat att de kommer genomföra utökade kontroller av företags underentreprenörslista (så kallad UE-förteckning). Med anledning av det vill vi påminna dig om anmälan och revidering av UE-förteckningen till Byggnads.

Entreprenadindex för september 2020

14 oktober 2020

Företagarfrågor Entreprenadindex är ett opartiskt och objektivt verktyg för att mäta kostnadsutvecklingen för installationer. Uppgifterna kommer från SCB och vi levererar Entreprenadindex kostnadsfritt till dig som medlem senast den 15:e månaden efter. Här kan ni se den senaste statisti...

Vilket tycker du var årets bygge?

09 oktober 2020

Branschfrågor Nu är det hög tid att skicka in förslag på projekt som kan vara med i en ny omgång av tävlingen Årets bygge! Tidningen Byggindustrin nominerar tio av de mest intressanta byggprojekten som färdigställs under 2020. Du kan tipsa om både stora och små projekt.

Boende med smittad av covid-19 kan bli satta i karantän

08 oktober 2020

Corona Efter nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan hela hushåll sättas i karantän vid risk för smitta av coronaviruset. Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall och kan omfattas av nya förhållnin...

Rapport om internetanvändande

08 oktober 2020

Data/Tele Post och telestyrelsen PTS laserade i början av september en rapport om internetanvändandet i Sverige. Rapporten pekar på att knappt två tredjedelar av respondenterna hade fiber eller fiber-LAN som huvudsaklig internetanslutning, vilket innebär att fiber är det vanligast...

Är Sveriges internet på väg att gå sönder?

07 oktober 2020

Data/Tele Sveriges internet är sårbart för störningar samtidigt som det är tungt centraliserat i Stockholm. Båda dessa faktorer utgör en risk. Därför föreslår TU-stiftelsen i en ny utredning hur Sveriges internet bör stärkas för att nå optimal robusthet. Detta uppger computer Swed...

Ny handbok för fastighetsnät

07 oktober 2020

Data/Tele Den nya handboken för fastighetsnät innehåller förutom översatta standarderna SS-EN 50147-1 och -2 även kommentarer på hur dessa standarder ska tolkas och användas i Sverige. De nya standarderna innehåller bland annat nya krav på projektering, planering, installation och...

Höjt prisbasbelopp för 2021

07 oktober 2020

Arbetsgivarfrågor Både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet höjs med 300 kronor vardera jämfört med 2020. Det nya prisbasbeloppet är 47 600 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet är 48 600 kronor. Prisbasbeloppet används mycket inom löneadministrationen, bland annat till att ...

Gå en kurs i fallteknik via Svenska judoförbundet

07 oktober 2020

Arbetsmiljö Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige. Svenska judoförbundet har därför i samarbete med AFA försäkringar tagit fram en utbildning i fallteknik. Utbildningen är kostnadsfri för er som har kollektivavtalad försäkring via AFA försäkring.

Inga större förändringar i arbetsskadestatistiken för 2019

05 oktober 2020

Arbetsmiljö Nu har arbetsskadestatistiken för 2019 kommit. Det har inte skett några större förändringar sedan året innan. För elinstallation ligger antal skadade på strax över 9 arbetsolyckor per 1000 personer och motsvarande siffra för vvs är 11 olyckor per 1000 personer. För vvs ä...
Du är på sidan 1 av 38 Nästa sida