Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

17 träffar

 1. Riktlinjer medlemskap pdf

  Dokument

  Riktlinjer medlemskap version 2023

 2. Blankett utträde Installatörsföretagen pdf

 3. Application for membership Installatörsföretagen pdf

 4. Instruction membership in Föreningen Installatörsföretagen pdf

 5. Höga drivmedelspriser - ta del av våra tips

  Nyhet

  De höga drivmedelspriserna slår extra hårt mot företag som är beroende av servicebil i sitt arbete. Vi tipsar om vad som kan vara viktigt att tänka på och leder dig som medlem rätt, så du kan ta del av våra drivmedelsrabatter.

 6. Medlemsansökan (blankett) pdf

  Installationsavtalet
  Dokument

  Medlemsansökan (uppdaterad 2021-12-01)

 7. Rätt använd entreprenadindex ger trygghet

  Nyhet

  Är det svårt att kalkylera med eventuella kostnadsförändringar? Skriv in en klausul om indexreglering enligt entreprenadindex i dina avtal. Då kan både du och din kund vara trygga i att priset följer marknadens utveckling, oavsett upp- eller nedgång i kostnadsläge.

 8. Medlemansökan, tillägg solceller (blankett) pdf

  Installationsavtalet
  Dokument

  Medlemansökan med tillägg solceller, om du redan är medlem i Installatörsföretagen. (skapad 2021-06-28)

 9. Är konsultens ansvarsbegränsning giltig?

  Fråga Fråga: Vi utför just nu en mindre entreprenad där vi har projekteringsansvar för vissa tekniska lösningar. För att få hjälp med projekteringen har vi anlitat en teknisk konsult. Mellan oss och konsulten gäller ABK 09. Vid det senaste projekteringsmötet upptäckte vi att det finns omfattande fel i de handlingar som konsulten upprättat. Dessa fel medför att många av våra arbeten måste göras om. Vi uppskattar att våra merkostnader på grund av felen kommer att uppgå till minst 500 000 kronor. Vår konsult har informerats om vårt krav och medger att han har gjort fel. Emellertid vill han inte ersätta hela vår kostnad. Han påstår att hans ansvar är begränsat, eftersom han i sitt anbud har skrivit in följande text: ”Konsultbolagets sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsat till arvodets storlek, dock högst 120 prisbasbelopp.” Gäller detta verkligen? I sådana fall kommer vi inte få ersättning för någon större del av våra kostnader, eftersom konsulten hittills bara har fakturerat cirka 50 000 kronor och projekteringsarbetet i princip är avslutat.
 10. Collective insurances pdf

Du är på sidan 1 av 2 Nästa sida