Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

3143 träffar

 1. Frågor och svar om entreprenadjuridik

  Webbsida
 2. 100 miljarder kan sparas på att minska energiläckaget i flerbostadshus

  Nyhet

  Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. Det visar den nya rapporten Grön Logik – teknisk isolering. Den sätter en prislapp på värdet av att komplettera satsningar på energieffektivisering av tak och väggar med åtgärder som minskar energiläckaget från värme- och ventilationssystem.

 3. Helglön

  Webbsida När har montören rätt till helglön? Vilka krav måste vara uppfyllda och måste månen stå i rätt position för att kraven ska vara uppfyllda? Riktigt så illa är det inte utan vi kan hålla oss till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och reder ut vad reglerna i 4 § mom 1 innebär.
 4. Nya föreskrifter för starkström har trätt ikraft

  Nyhet

  Den 1 december trädde Elsäkerhetsverkets tre nya starkströmsföreskrifter i kraft. Syftet med föreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk. För att ytterligare förenkla för dig som arbetar i branschen har vi tagit fram ADAM.

 5. Kontroll efter färdigställande TN-S docm Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 051964
  Dokument

  Används vid installation av gruppcentral. Anpassad till Handbok i kontroll före idrifttagning.

  2022-11: Nytt avsnitt "4. Återinkoppling och avslutande mätning" infört. Rättelse/tillägg av kontrollpunkter i avsnitt 2, 3 och 5.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter. Infogat rader för totalt 5 jordfelsbrytare, samt kompletterat med utlösningstid.

 6. EvA - Rutin för Elsäkerhet vid arbete docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022000
  Dokument

  Rutin som beskriver hur vi på företaget tillämpar branschanvisningen EvA - Elsäkerhet vid arbete.

  2022-11: Språklig rättelse avsnitt 2.1. Ändrat exempel på rep.utbildning i 2.2. Rättelse i avsnitt 3.2.1 när Elsäkerhetsledare ska utses.

  2021-10: Ny mall. Rutin som beskriver hur vi på företaget tillämpar branschanviningen EvA - Elsäkerhet vid arbete.

 7. Installatörspodden avsnitt 18

  Nyhet

  I avsnitt 18 av Installatörspodden pratar vi om asbest och graviditet på byggarbetsplatser. Rickard Lindberg, expert inom arbetsmiljö och säkerhet på Installatörsföretagen för samtal kring detta med Johan Mellnäs från Prevent.

 8. Studieledighet

  Webbsida Rätten till ledighet för studier följer av lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen). Den trädde i kraft den 1 januari 1975 och var den första i sitt slag i Sverige. Alla anställda oberoende av anställningsform omfattas av studieledighetslagens regler om rätt till ledighet för studier.
 9. Ta hand om ditt ledningsnät pdf

 10. Bygga nytt eller bygga om pdf

Du är på sidan 1 av 315 Nästa sida