Hoppa till innehåll

Elsäkerhet

Elektricitet spelar en avgörande roll för att vårt moderna samhälle ska fungera. Elektrisk ström är dessutom är potentiellt livsfarlig om den inte hanteras på rätt sätt. Elsäkerhet handlar om att skydda personer och egendom från att skadas.

Elinstallationer som uppfyller alla lagkrav på elsäkerhet är en mycket viktig del av utförandet. Felaktiga och ibland direkt livsfarliga elinstallationer är något som våra medlemsföretag ofta möter ute i sin vardag. Här kan du läsa mer vårt arbete med elsäkerhet och få praktiska tips. I menyn till vänster har vi samlat information om Installatörsföretagens arbete med elsäkerhet och arbetsmiljön för de som utför arbeten där det finns elektriska riskkällor.

Vi har delat upp informationen i de två huvuddelarna som elsäkerhetsregelverket är uppdelat i. Dessa är:

För Installatörsföretagen är elsäkerhet ett av våra absolut viktigaste sakområden. Vi erbjuder kvalitetssäkrade verktyg och mallar, teknisk och juridisk rådgivning och allt annat du som medlemsföretag kan tänkas behöva hjälp med. Våra tekniska experter deltar aktivt i den elektrotekniska standardiseringen, myndigheters föreskriftsarbete och i våra internationella nätverk så att vår bransch alltid ligger längst fram i den tekniska och juridiska utvecklingen.

  • Är du ett medlemsföretag som vill teckna ett serviceavtal med en professionell innehavare om att hjälpa dem att efterleva kravet på fortlöpande kontroller? Då ska du köpa IN Elkontroll från vårt förlag.
  • Äger du en bostad och är osäker på i vilket skick din elanläggning är? Se då till att få den kontrollerad och testad via IN Eltest.
  • Är du innehavare av ett flerfamiljshus, en industri eller en offentlig anläggning? Då är ett serviceavtal med IN Elkontroll något för dig.

Du är varmt välkommen att kontakta våra tekniska experter om du har frågor som rör elsäkerhet. Se kontaktuppgifter nedan.

Webbverktyget Säker El

Säker El är installatörsföretagens webbverktyg för att hantera alla delar av anläggningssäkerhet och personsäkerhet i företaget.

Egenkontrollprogram

Att upprätta och efterleva sitt egenkontrollprogram är en utmaning för många elinstallationsföretag. Vi hjälper dig att göra rätt.

Elteknikutskottet

Elsäkerhetsutskottet är ett av de äldsta utskotten inom Installatörsföretagen. Här samlas representanter från både stora koncerner och små elfirmor för att diskutera frågor inom elsäkerhet.

Teknikhandboken el- och tele

Ett av våra mest populära hjälpmedel är Teknikhandboken el och tele, som du beställer via webbshopen IN Förlag. Glöm inte att logga in på IN Förlag för att ta del av medlemspriset.