Hoppa till innehåll

Energibyggare

EU har satt målet att energianvändningen i bebyggelsen ska halveras till år 2050, vilket innebär att nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning samtidigt som energianvändningen i befintliga hus måste minskas radikalt.

Energibyggare är en gratis, webbaserad fortbildning som ska få Sveriges installatörer och byggnadsarbetare att bygga mer energismart. Utbildningen ska täcka energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi - en yrkesöverskridande utbildning i att förstå vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av alla inblandade aktörer.

Läs mer om utbildningen Energibyggare