Hoppa till innehåll

Avropsseminarier - vi kommer till er!

Vi på Installatörsföretagen erbjuder en mängd kostnadsfria seminarier som de regionala föreningarna kan avropa. Alla seminarier kan bokas som fysiska träffar eller som webbinarium. Här kan du se vilka seminarier som är aktuella just nu.

Seminarier - Lönsamt företagande

Om du är intresserad av någon av dessa seminarier

Om du är intresserad av någon av dessa seminarier ska du kontakta företagsrådgivare inom din regionala förening.

Den regionala föreningen står för inbjudan, ev. lokal och kost. Installatörsföretagen står för utbildningsmaterial och föreläsare inkl. ev. resor, övernattning etc.

Omvärldsrapporten – En trendspaning för installationsbranschen

Om seminariet: Installatörsföretagen har tillsammans med Kairos Future
tagit fram en trendspaning för installationsbranschen. I den belyser vi ett stort antal trender som kommer påverka och utmana installationsbranschen de kommande åren. Men med utmaningar skapas också nya möjligheter. På seminariet går vi igenom rapporten och visar hur ni som företag och bransch
kan dra nytta av affärsmöjligheterna.

Målgrupp: Företagsledare

Engagerade medarbetare

Om seminariet: Motivera dina medarbetare för att tillsammans prestera
bättre! Bättre arbetssätt får du genom att alla vet vad som gäller på företaget. Medarbetarguiden innehåller förslag på en företagspolicy, beskrivning av arbetsmiljöarbete, praktiska regler och rutiner som alla medarbetare bör känna till. På seminariet går vi igenom guiden och hur du som företagare kan implementera den i ditt företag. Vi visar också hur du
genom en ”stanna-kvar-försäkring” kan få behålla din nyckelpersonal.

Målgrupp: Företagsledare och personalansvariga.

Resultat- och produktionsstyrning

Om seminariet: Seminariet ger en kort första inblick i resultat- och produktionsstyrning. Seminariet ger en inblick i dom olika delarna i produktionsstyrning bl.a. inköp, projektplanering, Äta hantering mm.

Resultatstyrning innebär att du:

  • Anger mål (Budget)
  • Följer upp resultatet och utvärderar
  • Gör en bedömning som kan ligga till grund för åtgärder

Målgrupp: Riktar sig till det mindre företaget, projektledare, företagsledare och ekonomer.

Seminariet är ca 2 timmar långt.

Grundläggande ekonomi för småföretag

Om seminariet: Få förståelse och kontroll över företagets kostnader och
lägg en grund för ett lönsamt företag! Vi går igenom kostnader och intäkter och hur du på ett enkelt sätt räknar fram vad dina montörer kostar och vad du behöver ta betalt av dina kunder.

Målgrupp: Framförallt småföretagare, ägarledda företag.

Seminariet är ca 30 minuter långt.

Behörig installatör fastighetsnät – Kvalitetsstämpel som säkrar fastighetsnät

Om seminariet: I takt med att fastighetsnäten blir en allt viktigare del av fastigheten och bärare av flera fastighetsfunktioner ställs helt nya krav på utförande och kompetens. Det handlar om att bygga en standardiserad infrastruktur som kan koppla samma fastighetens tekniska system så som larm, kommunikation, fastighetsautomation och styrning samt även strömförsörjning. Därför har Installatörsföretagen tagit fram ”Behörig installatör fastighetsnät”. Vi går igenom vad det innebär, varför man ska certifiera sig samt hur det går till.

Målgrupp: företagsledare, personalansvariga.

Moderna fastigheter – nya möjligheter

Om seminariet: En modern fastighet kan bestå av upp till 70 olika tekniska
system som behöver samverka för effektiv drift och användning. Digitaliseringen och IoT öppnar upp för många nya möjligheter men ställer också förändrade krav. Hur kan man med ny teknik skapa nya affärer baserade på behoven energieffektivisering, ökad trygghet och bekvämlighet samt förenklad drift. Vi tittar på vilka krav och standarder och andra förutsättningar finns det att luta sig på för att möjliggöra detta genom digitalisering, fastighetsautomation och IoT.

Målgrupp: företagsledare, projektledare främst inom el, tele men även VVS då det rör alla tekniska system i fastigheterna.

Seminariet är ca 2 timmar långt.

Rekrytera rätt!

Om seminariet: Att man som företag har rätt kompetens blir bara viktigare och viktigare! Vi går igenom hur du kan skapa en rekryteringsprocess som gör att du hittar de du vill hitta! Du får handfasta tips och råd hur du ska göra för att få en rekryteringsprocess som kommer att hjälpa dig att hitta dina nya medarbetare.

Målgrupp: Företagsledare, personalansvariga, rekryterande chefer.

.

Seminarier - Entreprenadjuridik

Om du är intresserad av någon av dessa seminarier

Om du är intresserad av någon av dessa seminarier ska du kontakta företagsrådgivare inom din regionala förening.

Seminarierna är 60-90 minuter långa.

Den regionala föreningen står för inbjudan, ev. lokal och kost. Installatörsföretagen står för utbildningsmaterial och föreläsare inkl. ev. resor, övernattning etc.

Administrativa föreskrifter – vad ska du titta efter?

Vi går igenom de viktigaste sakerna som du ska tänka på när du tittar igenom de administrativa föreskrifterna inför ett nytt projekt.

Entreprenadindex

Intresset för entreprenadindex har ökat på grund av de senaste årens materialprisökningar. Vi går igenom hur entreprenadindex fungerar, hur indexserier är sammansatta och hur du kan skräddarsy indexklausulen för att passa ditt projekt. Vi tittar också närmare på hur indexberäkningen påverkas av förskjutningar i tidplan och vad som gäller för indexberäkning av ÄTA.

Hur hanterar du materialproblem?

Under lång tid har problem med materialleveranser och ökade materialpriser satt sin prägel på många entreprenader. Här går vi igenom olika tips och råd som du kan använda i praktiken för att möta situationen. Seminariet bygger till stor del på erfarenheter från företag i branschen och rör svårigheter som de har stött på och hur de har hanterat dem.

Hur hanterar du störningar i projektet

Hur ska du gå till väga när olika typer av störningar leder till effektivitetsförluster och ökade kostnader i ett projekt? För många entreprenörer är detta ett stort problem, eftersom störningar ofta är svåra att hantera på rätt sätt och mängden arbetstimmar lätt drar iväg utan att man vet varför. Vi fokuserar på hur du ska avisera och dokumentera störningar i kommersiella entreprenader (AB 04 och ABT 06). Vi pratar också om olika modeller för att beräkna kostnaderna för störningarna.

Kommunicera mera – vikten av kommunikation när kunden är privatperson

Kommunikation är A och O för att undgå tvister med kunder, men visste du att det ställs krav på att kommunicera när du har privatperson som kund och att det annars kan ses som ett fel i din utförda tjänst enligt konsumenttjänstlagen? Vi går igenom dessa felansvarsregler och ger dig verktyg för att underlätta din vardag.

Kontraktsarbeten eller ÄTA – vad ingår i det fasta priset?

Vi går igenom de viktigaste reglerna i AB 04 och ABT 06 om kontraktsarbetenas omfattning som avgör vad du ska räkna på i ditt anbud.

Materialköp – ALEM 09 och AA VVS 09

Här tittar vi närmare på de regler som gäller mellan dig och säljaren vid köp av material enligt branschens standardavtal ALEM 09 och AA VVS 09. Har säljaren rätt att ändra ditt pris när som helst? Hur funkar det med säljarens garantiansvar?

Sju vanliga entreprenadjuridiska misstag

Vi går igenom vanliga problem som underentreprenörer råkar ut för och hur problemen kan undvikas. Vi diskuterar bland annat hur du bör agera när beställaren muntligen beställer tilläggsarbete, varför det är viktigt att skriva dagbok och varför du bör dokumentera vilka skötselinstruktioner som överlämnas till beställaren.

Så skriver du ett bra anbud

Vi går igenom hur ett bra anbud bör utformas och diskuterar rubriker och texter som bör framgå av anbudet. Vi diskuterar också vad du bör tänka på om beställaren, efter att ditt anbud godtas, vill upprätta ett kontrakt. Vi tittar också närmare på Installatörsföretagens anbudsmall.

Så skriver du ett bra serviceavtal

Vi går igenom hur ett bra serviceavtal utformas så att du blir mer framgångsrik när du i framtiden skriver denna typ av avtal. Vi tittar på regleringar som är typiska för serviceavtalet. Vi tittar också på olika standardavtal som förekommer på marknaden, med särskilt fokus på Installatörsföretagens mallavtal.

Totalentreprenadens särdrag

Vad är egentligen de viktigaste skillnaderna mellan reglerna i en utförandeentreprenad (AB 04) och en totalentreprenad (ABT 06)? Om du funderar på att åta dig arbeten på totalentreprenad är det viktigt att du har koll på de viktigaste skillnaderna gentemot AB 04 och förstår hur du förväntas tänka när du tar ett större ansvar för den slutliga funktionen. Här går vi igenom reglerna i standardavtalen och ger vissa exempel på hur skillnaderna kan se ut i praktiken.

Viktiga frågor när du har privatperson som kund

Viktiga saker du behöver tänka på när du jobbar med privatperson som kund. Tex: Vad du bör tänka på när du ingår avtalet med kunden? Vilket ansvar har du om kunden köper materialet själv? Hur fungerar det med garantiansvar? Genomgången blandas med praktiska case. (ca 2 timmar långt).

Vägen till betalning

Om kunden inte betalar fakturan så är det ett stort bekymmer. Vi går steg för steg igenom juridisk hantering av obetalda fakturor och ger värdefulla tips. Tex: Vilken ränta har du rätt till vid försenade betalningar? När kan kravet skickas till kronofogden?

.

Så hanterar du en lågkonjunktur

Om du är intresserad av någon av dessa seminarier

Om du är intresserad av någon av dessa seminarier ska du kontakta företagsrådgivare inom din regionala förening.

Den regionala föreningen står för inbjudan, ev. lokal och kost. Installatörsföretagen står för utbildningsmaterial och föreläsare inkl. ev. resor, övernattning etc.

Om din kund inte kan betala – entreprenadjuristens bästa tips

Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på juridiskt beträffande dina kunder och uppdrag om dina kunders betalningsförmåga sviktar. Vi fokuserar på vad du behöver göra idag för att vara förberedd och lindra smällen om din kund framöver drabbas av dålig ekonomi. Vi tar också upp vad du ska göra om din kund ställer in ditt projekt, slutar betala eller går i konkurs.

Vikande marknad - så förbereder du dig

Här ger vi råd kring vilka åtgärder som du kan behöva vidta inför en lågkonjunktur för att minimera ekonomiskt tapp. För att hjälpa dig som företagare och arbetsgivare går vi igenom information, tips och råd på hur du redan nu kan förbereda dig för en vikande marknad och hantera situationen på bästa sätt.

  • Har du koll på företagets kostnader och likviditet?
  • Vad behöver jag som arbetsgivare tänka på redan nu – innan en neddragning är aktuell?
  • Vilka förbättrande insatser och helhetslösningar kan du addera till det befintliga jobbet?
  • Behöver ni omskola personal från entreprenad till andra teknikområden?