Hoppa till innehåll

Vattenmätarskåp

Beskrivningen är styrande för att vattenmätaren ska hamna på en lämplig plats och även rätt monterad ur mätsynpunkt. Metoden passar för såväl gamla som nya mätare och är generellt beskriven med hänvisning till respektive vattenmätarfabrikants anvisningar.

– I arbetet har vi varit tvungna att ta hänsyn till en mängd olika förutsättningar, bland annat att vissa vattenmätare kräver en viss längd på raksträckor och andra inte, säger Anne Adrup som varit projektledare från Svenskt Vatten.

Funktionsbeskrivning som möjliggör flera utformningar

Grundtanken med den gemensamma branschstandarden är ett skåp som är lätt åtkomligt för de som byter vattenmätaren och givetvis att mätaren ska mäta rätt.

– Det är en viktig arbetsmiljöfråga för de som dagligen ska arbeta med installation och underhåll av mätarna, säger Magnus Everitt som representerat Installatörsföretagen i arbetet. För att göra standarden så flexibel som möjligt är den gjord som en funktionsbeskrivning, snarare än att exempelvis måttsätta alla fria utrymmen runt skåpet.

Ladda ned:

Vattenmätarskåpets placering.pdf (pdf 815,9 KB)

Kompletterar och underlättar tidigare instruktioner

Beskrivningen kommer att finnas nedladdningsbar hos respektive organisations hemsida. En broschyr som beskriver syftet och som illustrerar detta genom förslag på utformning och placering håller på att tas fram. Den nya beskrivningen är en komplettering till Svenskt Vattens publikation P100 om vattenmätare.

– En av de roligaste delarna med att vara delaktig i det här arbetet med lösningar för vattenmätarskåp har varit samarbetet med husfabrikanter, leverantörer av mätare, VA-huvudmän men även mellan oss tre branschorganisationer, säger Fredrik Runius som varit ansvarig för Säker Vattens del. Det här kommer att underlätta för många yrkesgrupper och säkerställa att det blir rätt gjort och på ett sätt som gynnar såväl utförare som fastighetens användare, avslutar Fredrik Runius.